СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ОРЕЛА НА МЕРЗОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз моля моя Господ да ми даде такава Сила от Духа Си, щото никога да не се уморя да показвам Небесната Му Истина на човешките чеда. Защото днес мнозина погиват от нямане разум и от липса на знание. А очите на сърцата им, забравили …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – III ГЛАВА

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ПЪТ И СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Готов ли си да заживееш един славен живот за Исус? Готов ли си да платиш цената, за да участваш в най-съкрушителния триумф над дявола? Знай тогава, че този Меч на Божия Пророчески Дух не трябва да намери в теб никаква причина …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – II ГЛАВА

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕНААРСКАТА ЗЕМЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз искам твоето сърце да тържествува и хвали Небесния Отец. Аз искам да престанат да те вълнуват всички други неща, освен Онзи, Който днес протяга ръката Си и те спасява. Защото кой е авторът на тази книга, та да те спаси? Или кой е слугата, …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – I ГЛАВА

СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Съдейки по натиска от ярост и злоба, дошли над душата ми и плътта ми в последните месеци и седмици, аз зная, че Господ вече обяви тотална война на дявола. И онова беззаконно царство, наречено “Вавилон”, вече усеща твърде дълбоките пукнатини в крепостните си стени. Защото идва …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – НАЧАЛО

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА С НИНЕВИЙСКИТЕ МЪЖЕ И ЮЖНАТА ЦАРИЦА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш и да закрепиш в сърцето си превъзходната истина, че рано или късно всяко беззаконие ще се заплати. Ние живеем в свят, в който очите ни наблюдават една печална гледка, една илюстрация на човешкото безумие и слабост. Една картина, която …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – II ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПРЕСТОЛИТЕ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето общение с Господ Исус аз разбрах, че нищо не издига така сърцето и не изпълва така духа, както Божиите видения. Защото човек може години наред да посещава земната си църква, но това никак няма да го ползва, …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – I ГЛАВА

ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Сега в твоите ръце попада книга, която е естествено продължение на изобилната Благодат и Милост, с които ме посети моят Господ Исус Христос. И аз съм убеден, че сърцето ти не просто ще вкуси от благостите на Сион, но ще бъде наситено от изявата и разпечатването …

Нататък ЗЛАТНИТЕ ПРЕСТОЛИ НА МИЛЕНИУМА – НАЧАЛО

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

10. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ КНИЖНИЦИТЕ И ФАРИСЕИТЕ “Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие...” (Матея 23:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Виденията в тази пророческа книга стигат до своята кулминация. Затова е съвсем естествено, че последното горко, пророкувано от …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – X ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ ПРЕДАТЕЛИТЕ “Човешкият Син отива, както е написано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил...” (Матея 26:24) Братко мой! Верни ми приятелю! Както се убеждаваш, виденията от огнения пъкъл стават все по-страшни …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – IX ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ БОГАТАШИТЕ “Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си...” (Лука 6:24) Братко мой! Верни ми приятелю! При все, че за темата върху сетнината на богаташите аз съм написал достатъчно пророчески книги, пак смея да кажа, че тя остава недоизпълнена. И винаги, когато застана на молитва пред моя …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – VIII ГЛАВА