ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_3

3. МРАЧНАТА СЯНКА НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Това е последната от мрачните сенки, които Господ Исус ми показа в долината. И ако трябва пред теб да призная чистосърдечно, то бих ти казал, че това е сянката, която е донесла твърде много болка на сърцето ми. Когато погледна назад в годините и видя …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_3

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_2

2. МРАЧНАТА СЯНКА НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За смъртоносната вреда от сребролюбието Господ е изливал в сърцето ми твърде много. Като се започне със словото против търговците от Храма и се премине през съдебния процес против духа на Мамон, та се стигне до виденията с бедния Лазар и богаташа. В крайна сметка …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_2

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_1

1. МРАЧНАТА СЯНКА НА ГОРДОСТТА И ПЪРВЕНСТВУВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че всичките ми години на израстване в Бога наистина се оказаха като едно проглеждане. Първоначално то беше навътре в мен и навън около мен, но впоследствие - навътре в Него и навън около Него. Докато аз гледах навътре в мен …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_1

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА

I. ДОЛИНАТА НА МРАЧНАТА СЯНКА Братко мой! Верни ми приятелю! Преди тук да разкрия разтърсващите видения от долината на мрачната сянка, аз дължа на всичките Божии чеда няколко думи от сърцето си. Понеже ревността за Давидовия псалом ме изгаря твърде дълбоко и не мога да не изкажа онова, от което пламти духът ми. Едно от …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! С огромно вълнение и трепет сядам, за да опиша следващите видения от Съвършеното водителство, което Господ ми показа в Благостта и Милостта Си. Виденията от двадесет и третия Давидов псалом, който е Дух и Живот за Божиите чеда. Искам да знаеш, че думите на Небесния Пастир от …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – НАЧАЛО

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_3

3. ПЪТЕКАТА ДО ВЕЧНИЯ ЖИВОТ Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми е преизпълнено от Божията Любов, която имам към теб и към всичките искрени Божии чеда. Аз имах щастието да преживея онова общение с Исус, каквото Бог е давал на малцина. Но сега, когато погледна назад и видя онова, което Божиите хора получиха от …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_3

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_2

2. ПЪТЕКАТА ДО ПРОЛОМА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има причина, поради която всякога ще искам да прегръщам и целувам нозете на моя Небесен Пастир, то тази причина е в това, че Той ме научи да ходя в пътеките Му. И като онзи елен от Давидовия псалом, душата ми всякога ще пъхти и ще …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_2

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

1. ПЪТЕКАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Готов ли си да бъдеш преобразен? Готов ли си да оставиш всичко старо само миг преди грабването, само миг преди свършека? Готов ли си да обичаш Вечния Пастир повече от всичко друго? Ето, казвам ти с цялата искреност на сърцето си, че нищо друго вече няма …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА

III. ТИХИТЕ ВОДИ И ПРАВИТЕ ПЪТЕКИ Братко мой! Верни ми приятелю! Сега ще продължа с онази част от виденията в тази книга, които са като своеобразен връх на всичкото ми ходене с Господ. Както сам виждаш от заглавието - то продължава естествения път на виденията, дадени ми от Исус върху двадесет и третия Давидов псалом. …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ I – II ГЛАВА

II. ЗЕЛЕНИТЕ ПАСБИЩА НА ПАСТИРЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има по-голямо блаженство за една душа от това – Господ да я води в Святите и благодатни обиталища на Святия Дух. Защото там, в изобилието и пълнотата на Божията Любов, човешката душа непременно ще бъде нахранена, укрепена и благословена. В огромното изобилие от …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – II ГЛАВА