СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА РЪКА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дума, която би могла да ти обясни много от нещата в днешните духовни реалности, то това е думата “присъствие”. Искам много да внимаваш на тази дума, понеже тя е сърцевина и разковниче за пророческите видения, които ще получиш чрез тази книга. И …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – I ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Изминаха няколко месеца на върховно изпитание и страшно гонение от дявола върху сърцата на Божиите чеда. Ситото на изпитанието беше с толкова стеснени отвори, щото скоро сърцето ми започна да забелязва достатъчно много обезпокоителни и наскърбяващи факти. Тези факти ме наведоха на мисълта, че отново трябва …

Нататък СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – II ГЛАВА

2. ЧАСЪТ НА СЪВЪРШЕНАТА ЖЕРТВА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да ти даде Съвършеното Си водителство и здрав разум. За да проумееш пророческите видения в тази книга и да си ги обясниш правилно. Понеже някой би могъл да реши, че с едно единствено видение брат Стефан покори три Жертви, …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – II ГЛАВА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – I ГЛАВА

1. ПЪТЯТ КЪМ СЪВЪРШЕНАТА ЖЕРТВА (ВИДЕНИЕ ЗА ОГЪНЯ КАТО СОЛ И СОЛТА КАТО ОГЪН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че ако има дума, която мнозинството от човеците иска изцяло да игнорира от живота си, то това е думата “жертва”. Естественият и земен човек не обича тази дума. Тя му се струва …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – I ГЛАВА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – НАЧАЛО

ЗА ЖЕРТВАТА И СОЛТА (ВМЕСТО ПРЕДГОВОР) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има една потребност в битието на много творци, до която те прибягват в края на всяка календарна година. И това е потребността от равносметка. Сиреч – поглед към изминалите седмици и месеци, в които човек е живял, създавал и творил. Тази потребност дойде …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – НАЧАЛО

ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО НА ПЛЯВАТА И ИЗГАРЯНЕТО НА БЕЗПЛОДНИТЕ ПРЪЧКИ (ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сам Господ сега потвърждава на сърцето ми, че за мнозина човеци тази книга ще се окаже като най-тежкият трус, който някога са преживявали в живота си на вяра в Христос. Трус, тежък не по друга …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – II ГЛАВА

ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ВЪТРЕШНИЯ КРЪГ НА БЛАГОДАРНОСТТА И ВЪНШНИЯТ КРЪГ НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През всичките години на моето слугуване към Исус очите ми се нагледаха на възможно най-страшните поражения, с които дяволът отвърна мнозина от Божията Благодат. От алчността и завистта до лицемерието и похотта. От малодушието и предателството до …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – I ГЛАВА

ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам и вярвам, че Господ Исус Христос е бил утеха и освежаване за всичките ми братя и сестри в тези твърде горещи летни дни. Защото когато към горещината за тялото се прибави и гонението от нечестивия, то тогава непременно се налага всеки от нас …

Нататък ЖЕТВАТА НА ПОГЛЪЩАТЕЛЯ – НАЧАЛО

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – V ГЛАВА

5. ЧУДЕСАТА НА БЛАГОДАРЕНИЕТО Знаеш ли, скъпи мой братко, на какви чудеса е способно благодарението? Знаеш ли колко велика би станала съдбата на християнина, ако придобие сърцето и устните на Исус? В тази глава Господ ми разкри най-прекрасната и велика алтернатива на неблагодарността, а именно - чудесата на благодарението. В много други книги, които съм …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – V ГЛАВА

ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – IV ГЛАВА

4. ЗАЧАТИЕТО НА НЕБЛАГОДАРНОСТТА Скъпи ми читателю! Остави всяко тежнение на ума си и всяка земна грижа и коленичи пред Господ и огромната Му Милост, която Той проявява към всяко вярващо сърце в това последно време. Защото едно е ти да си четеш Библията, а съвсем друго - Царят на царете да дойде явно в …

Нататък ТИХОТО БЛАГОДАРЕНИЕ И ШУМНАТА НЕБЛАГОДАРНОСТ – IV ГЛАВА