ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – V ГЛАВА

5. ПРАЗНИКЪТ НА КОЛИБИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека със следващите редове Святият Дух на Господ съвършено да възрадва и освежи сърцето ти. Защото ние наистина се нуждаем от радост и освежаване. Тая радост, с която да превъзмогнем над умноженото беззаконие, и това освежаване, с което сърцата ни да издържат на охладнялата любов на …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – V ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

4. ПРАЗНИКЪТ НА ЖЕТВАТА И БЕРИТБАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Моля се на Бога да приемеш с отворено сърце посланието за Празника, който ще се открие пред теб в следващите редове. Защото за сетен път Царят на Сион ме убеди колко дълбока и неизследима е Божията тайнствена Премъдрост. Но нека сега да ти споделя …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – IV ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото Му Дело. Имаше време в живота …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

2. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия всяко от виденията, свързани с петте празника в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа още няколко думи за абсолютната разлика между Небесното и земното, между Празниците горе и празниците долу. Живеейки в света на лукавия, земните човеци са напълнили земните …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – II ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – I ГЛАВА

1. ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга на Господ Исус, който е имал твърде много чудесни причини да се влюби в Небесния Цар и да се посвети на Делото Му, аз обрекох душата си на една изяждаща и огнена ревност. Ревност, която ме е разпалвала винаги, когато …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – I ГЛАВА

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Помниш ли усещането, което ти е оставило пътуването с влак? Помниш ли онази чудесна тръпка, че началната гара остава все по-далече, а крайната гара все повече се приближава? Лично за мен подобни пътувания винаги са били съпроводени с едно невидимо докосване от Небето. Докосване, с което Исус …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – НАЧАЛО

ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

3. ПЛОДОВЕТЕ НА ПОКАЯНИЕТО ИЛИ КОГА ПЕЛИНЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В НЕКТАР Братко мой! Аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че: “Няма мъдрост, няма разум, няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30) Всичко, което човек би сторил против Божиите слуги, пророците, би било само, за да се причисли към онези нечестиви, които …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – III ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали? Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост! Това е безумието на една годеница, която …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С РЕКАТА НА ЖИВОТА Знаеш ли по какво можеш да различиш слепия от зрящия? Именно по това, че единият вижда, а другият - не! Аз не зная какво виждат днес многото християни, но смея да твърдя, че най-удивителното и скъпоценно отношение, което Господ би показал към някого, идва тогава, когато християнинът преживява видение …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – I ГЛАВА