“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_1

1. ЗАЛАТА НА ЗЛАТНИЯ БОГ В мига, в който нозете ми стъпиха зад самите златни колони, образуващи златната врата, аз попаднах в огромна зала. Тя бе цялата от злато. Вътре в самата зала беше пълно със стотици поклонници. Те всички монотонно повтаряха: “Слава, слава, слава, слава, слава, слава…” и обикаляха в кръг около висок издигнат …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА_1

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА

V. ЗАЛИТЕ НА БОГОВЕТЕ И така, братко мой, Господ ми даде видение. А трагедията в това видение за онези, които видях в него, беше пълна. Присъствах в някакъв огромен и дълъг коридор, в който най-силно впечатление правеха високите му колони, поставени вляво и вдясно. Колоните бяха разположени по двойки. И всеки две колони образуваха нещо …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – V ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – IV ГЛАВА

IV. ПОКВАРАТА НА ЗЛАТНИТЕ И СРЕБЪРНИТЕ СЪДОВЕ Искам да знаеш, братко мой, че ако има отличителна черта от характера на дявола, то тази черта е неговата грандомания. А грандоманията ще рече именно това - да се реализират огромни проекти, в които висотата на намерението да е по-голяма от самите възможности. Ето затова всички грандомански проекти …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – IV ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – III ГЛАВА

III. ПИРЪТ НА ТЩЕСЛАВНИТЕ ЦЪРКВИ Скъпи ми читателю! Когато Божията ръка вдигне някой в небесните места, за да наблюдава сегашното състояние на света, то тогава такъв с изумление ще забележи колко поразително точна е Библията, колко ненарушими са Божиите предсказания, колко верен и истински е Божият поглед. Ето защо удивлението ми от видяното беше пълно. …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – III ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – II ГЛАВА

II. ТАЙНАТА НА ПРОРОЧЕСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че докато Исус ме издигаше нагоре, в сърцето ми останаха твърде силно думите, с които Той ми говори при видението с Божията ръка. Това бяха онези думи, свързани със стиха на “Откровението”, в които се говореше, че в дните на седмия ангел Бог ще …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – II ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – I ГЛАВА

I. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА РЪКА Нека сега ти кажа какво преживях и кой бе първият знак от Исус, че ще бъда посветен в написването на това пророческо слово. Аз имах видение от Господ, което силно се различаваше от всичко, което Исус ми беше давал някога в духовните области. Аз седях на земята в някаква яма …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – I ГЛАВА

“М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи приятелю! Аз вярвам, че ти си от онези, избрани от Бога щастливци, които имат невероятната и прекрасна възможност да се докоснат до Божиите планове за последното време. Съдържанието на тази книга напълно ще те убеди в това. С нея аз се надявам да преживееш не просто Божия допир, но онова последно …

Нататък “М’НЕ, М’НЕ, Т’КЕЛ, УПАРСИН!” – НАЧАЛО

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С ПОРТИТЕ НА ГАД И АСИР (БИСЕРИТЕ НА ЩАСТИЕТО И РАДОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам да си представя какво би било битието ни, ако Всемогъщият Отец не беше го осветил със Своето Слънце Исус. Аз не искам дори и да мисля, къде бихме останали, ако Господ не ревнуваше …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – VI ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА НЕФТАЛИМ (БИСЕРЪТ НА ГОЛЯМАТА БОРБА) Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Винаги въздавам благодарение на моя Господ Исус Христос за Вярността Му, с която Той се обхожда с нас. И в сърцето ми преливат почит и благоговение, когато видя Съвършените дела на Спасителя в моя живот, и в живота на …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – V ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ПОРТАТА НА ВЕНИАМИН (БИСЕРЪТ НА РЕВНОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече стават Портите, през които моят Господ ми дава да преминавам със Святия Му Дух, толкова по-истински, реален и превъзходен става в сърцето ми Небесният Ерусалим. И аз вече зная, че ако всички Порти се съберат в една единствена, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ПРАВДАТА II – IV ГЛАВА