КРЪСТОПЪТЯТ НА АЛФАТА И ОМЕГАТА

(ВИДЕНИЕ ЗА СЪДБОНОСНИТЕ ЛЪЧИ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ДО СВЪРШЕКА НА СТАРИЯ СВЯТ) Мили приятели на служение Мория! Още веднъж Небесният Цар ще упражни могъщата Си Сила в сърцето ми, за да даде на Своите Звани, Избрани и Верни най-ослепителните лъчи от Светлината Си. Нека всеки от вас в молитва помоли Спасителя да му изяви …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА АЛФАТА И ОМЕГАТА

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 37 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланията, свързани с кръстопътищата на човешките души. С тези пророчески видения Господ Исус Христос ще ти посочи точното място, където да пребъдваш с Него до Мига на Грабването! За да опази сърцето и душата …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 37 ЧАСТ

КРЪСТОПЪТЯТ НА ПОГИБЕЛТА

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА СЪДБАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ) Мили приятели на служение Мория! Тъмните облаци над този свят тепърва ще се сгъстяват и всичко, което Господ е записал във Вечната и Свята Библия ще се реализира пред очите ни. Аз искрено окайвам и съжалявам безпътните и помрачени от дявола поколения, които са готови да повярват на всякакви …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА ПОГИБЕЛТА

КРЪСТОПЪТЯТ НА СИОНОВИТЕ ПЛЕННИЦИ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ СПАСИТЕЛЕН ИЗБОР ПРЕДИ СВЪРШЕКА НА СТАРИЯ СВЯТ) Мили приятели на служение Мория! Вече навлязохме в 2021-та година на новата ера, белязана от Рождението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако преди двадесет години някой беше ми казал, че дните до свършека на стария свят ще продължат до настоящото време, то …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА СИОНОВИТЕ ПЛЕННИЦИ

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА И КЪМ ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ!

В края на тази преломна и най-трудна 2020 година искам да благодаря на всичките 11744 посетители, които влизаха в моя блог и четяха Словото на Божия Пророчески Дух. Благодаря на шепата Верни и щедри приятели, които подкрепяха живота ми и делото ми, защото с тях Бог ми показа голямата Си Благост и Милост! Без тази …

Нататък С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА И КЪМ ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ!

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 15 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговото Рождение на земята и знаменията, които го съпътстват! С това послание Святият Дух ще укрепи Емануил в сърцето ти! За да победиш духа на Ирод и да прославиш Божия Син с Благочестието …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 15 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 36 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на пророческите послания, свързани със Свитъците на Господното напомняне. С тези пророчески послания Господ Исус Христос ще изпълни сърцето ти с копнеж да преминеш през петте Кръга на Божието Свято Присъствие. За да се съединиш …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 36 ЧАСТ

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Пътя до Откровение 3:12. С това послание Святият Дух ще озари пред сърцето ти Хълма Мория и ще те зареди с Вярата Исус Христова, за да претърпиш и превъзмогнеш над църковното отстъпление …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”(2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за излъганите псета и безполезните користи, което Господ Исус Христос даде на сърцето ми. И нека Святият Дух ти даде разбирането, че нашият свещен дълг пред Божията Благодат е всякога да бъдем …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА РАЗОРИТЕЛЯ ПРОТИВ ЦЪРКВИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ) Верни приятели на служение Мория! Непрестанно благодаря на Господ Исус Христос за вашата вярност, любов и щедра подкрепа към Делото на Божия Пророчески Дух. Благодарение на вас устоява повереното ми служение в това най-смутно и жестоко време.Вярвам, че Святият Дух е потвърдил в сърцата …

Нататък ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ