КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

5. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ЕЛИСЕЙ (СПАСЕНИЕТО НА ИЗРАИЛ) “Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, и затворете вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът…” (Исайя 26:20) В дълбочината на темите, които разгледах, стоя открит въпросът със съдбата на евреите. Тази глава е посветена на въпроса за Спасението …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – V ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

4. ТАЙНИТЕ НА ГРАБВАНЕТО “Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния…” [ (1 Коринтяни 15:47-49)] Ето една тема, върху …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

3. ЙОРДАН ИЛИ ЗА ПЪЛНОТО ОБРЪЩАНЕ “Освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; защото Аз съм Бог, и няма друг…” (Исайя 45:21-22) Ето, че пристъпвам към последния етап преди Грабването ни от Господ Исус Христос. Ние трябва да “погледнем” към Бога и да бъдем спасени и …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

2.ЕРИХОН ИЛИ ЗА ПОГЛЕДА КЪМ ВОЕНАЧАЛНИКА “В деня, когато събереш силата си, Твоите люде ще представят себе си доброволно, в свята премяна; твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората…” (Псалом 110:3) Две хиляди години нашият Господ е чакал за изпълнението на това обещание от Небесния Отец. Днес то се изпълнява. …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – II ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПО СТЪПКИТЕ НА ПРОРОК ИЛИЯ 1. ВЕТИЛ ИЛИ ЗА ДУХОВНИЯ ПРОЛОМ “Истина, истина ви казвам, (отсега) ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51) С разглеждането на тази глава пристъпвам към онзи духовен критерий, който Бог постави пред вярата на Пророк Илия, пред неговия дух …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ИЛИЯ “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен…” (Малахия 4:5) В цялата втора глава разгледах служението на Йоан Кръстител, през погледа в съвременните духовни реалности. Сега ще навляза в още по-голяма пълнота по темата. Откровението, което получихме за служението на Йоан, ще …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

2. “ПРАВИ ПРАВЕТЕ ПЪТЕКИТЕ НА ГОСПОДА!” “Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог…” (Исайя 40:3) Колко вдъхновяващо е мотото, с което си послужих! Днес мнозина отварят Библията и го четат, много често така, както биха чели рецепта за кекс. Но замисляме ли …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

1. КЪСНИЯТ ДЪЖД И КОВЧЕГА НА НОЙ Всички ние сме особено поколение, което живее в особено време. Наближава да се яви Денят на онази Господна Слава, за която говориха Божиите пророци и Апостоли. Някога Исус се обърна към учениците Си и каза:“Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ДУХЪТ И СИЛАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Със сигурност мога да кажа, че в очакването на нещо желателно и скъпо в най-голяма степен проличават духовните качества на личността. Не е лесно да очакваш. Не е лесно да фокусираш надеждата си в едно очакване, когато нямаш точна дата, ден и час, …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА

7. СПАСЕНИ В РЕКИТЕ ОТ ЖИВА ВОДА “Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, гдето отиват реките, там те непрестанно отиват…” (Еклесиаст 1:7) Много обичам този стих, защото в него има съвършена надежда. Зная, че по естеството си тази книга е по-различна от всички останали, които сте чели. …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА