ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 28 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Гедеон! С това послание Святият Дух ще утвърди сърцето ти, за да чуеш последната Златна Тръба, с която Църквата ще достигне пределната си мобилизация за последния …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 28 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 27 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Колесницата на Израил! С това послание Святият Дух ще подготви сърцето ти за Мига на Грабването! “Готови ли сте, люде Мои, за Мига?” Видението с Колесницата …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 27 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 26 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Господната Година! С това послание Святият Дух ще ти даде изобилен достъп до Портите на Небесния Ерусалим! Към сърцето ти Виденията с Пътя на Енох, Дървото …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 26 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 25 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Търпението и Вярата на Светиите. С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да издържиш и оцелееш във времето на умноженото беззаконие. Към сърцето ти …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 25 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 24 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Авадонската измама на астрологията, целяща да помрачи Рождението Му с езическо-демоничните традиции на древния Рим. С това послание Святият Дух ще озари сърцето ти със Светлината …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 24 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 23 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с явлението на човека-Антихрист и главните белези на неговото управление и зловещ контрол - жезълът на Содом и короната на Египет! Към сърцето ти Видението със съня …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 23 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 22 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговата Вяра и Неговото Слово! Златото и Среброто на Месията ще те направят духовно богат на земята, а чрез тях Святият Дух ще ти даде достъп …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 22 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 21 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с радикалната Му заповед да не хвърляме Святото на кучетата, нито бисерите си пред свинете. С това послание Святият Дух ще изгради в сърцето ти Христовото Благочестие! …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 21 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 20 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано със знамението на Легион в Гадаринската земя и неговата изява в последните дни на света, като дух на Антихрист, който е "лъжепророкът", записан в Откровението на Йоан. …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 20 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 19 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…” (Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Образа Му на слуга и Святото Му слугуване в Името на Отца! С това послание Святият Дух ще ти даде Силата да последваш Примера на Божия …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 19 ЧАСТ