ВЯРА В ДРУГО ВРЕМЕ

Светът чудовищен ярем е. С проклети духове гнети. И само с Вяра в друго време спасявам моите мечти. Завета мигом да разгърна и връщам векове назад. При моя Господ да се върна като юдеин припознат. Кръстителят да пророкува отсред водите на Йордан. Витесда да се развълнува за някой клетник изтерзан. Небето в миг да се …

Нататък ВЯРА В ДРУГО ВРЕМЕ