КЪМ НЕБЕСНИЯ ПЪТНИК!

(трапеза на увещание) Не се осланяй на покоя си, държи ли го суетна връв. Добрите хора носят пояси, попръскани с Небесна Кръв. А тези пояси са Истина, родена не от този свят, с които вярата пречистена се пълни с Мир и Благодат. Събирай своите съкровища високо, в блясъка отвъд, далече от лъжата, тровеща човеци с …

Нататък КЪМ НЕБЕСНИЯ ПЪТНИК!

ПОСЛЕДНИЯТ ВЕЗУВИЙ

Бучи Везувий, наедрява сред облаци от серен дъх. Клокочи кипналата лава в недрата на планински връх. В подножието на вулкана тълпи, отдадени на грях, не чуват страшната закана и нямат от Твореца страх. Въздигат златните телета на своя мерзостен поклон, и в шум и суета проклета отдават слава на Мамон. До тях – със копия …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ВЕЗУВИЙ

ВЕЛИКИЯТ СМИСЪЛ

Когато синът се превърне в слуга и Божия призив прегърне, прелива сърцето му в скръб и тъга, но няма назад да се върне. В чедата Животът пулсира, твори, и мир на поток се излива, а някой от пролома в огън гори и чаша горчива отпива. Смъртта на слугата е скъпа цена да чувстват Любов синовете. …

Нататък ВЕЛИКИЯТ СМИСЪЛ

ЧЕТЕТЕ СЛОВОТО! ЧЕТЕТЕ!

Четете Словото! Четете! Творецът ви е дал очи! Едно разлистило се цвете цъфти от слънчеви лъчи. В прегръдките на Светлината живейте всеки ден и час, че Господ е платил цената да бъде жив във всички нас. Четете Словото! Четете! Пълнете с вяра всеки ред. Че с Кръв невинна в редовете се ражда Святият Завет. И …

Нататък ЧЕТЕТЕ СЛОВОТО! ЧЕТЕТЕ!