ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – X ГЛАВА

10. ПЕТРИЧКАТА ВРАЧКА ВАНГА ИЛИ ЗА СИЛАТА НА РЕЛИГИОЗНИЯ ОКУЛТИЗЪМ

Едва ли има българин, който да не е чувал името “Ванга” и да не свързва това име по някакъв начин. През последните десетилетия тази дяволска жена създаде невероятно силен имидж с “дарбата” си да предсказва бъдещето на хората. Стотици хиляди хора преминаха през двора на къщата й, за да се допитат до “божествения дух”, действащ чрез врачката. Всеки донасяше дежурно захарче и врачката Ванга в типично македонския си акцент изговаряше очакваното предсказание за човека. Ето, че дойде време, когато Ванга си отиде от този свят. И тогава около името й се раздуха невероятно силна окултна кампания. Тя, която, в точния библейски смисъл, беше врачка, слугиня на окултизма, в един миг се превърна в пророчица. Врачката Ванга стана пророчица Ванга…
Кого обслужваше тази рокада?
Естествено – Авадон, императорът на бездната и погибелта.
Едно от нещата, които искам да знаете, е, че смъртта винаги покрива с невероятно голям култ слугите на дявола. Това, което Ванга не стана приживе в очите на хората, стана посмъртно. Днес много хора я величаят и считат за светица, когато тя беше просто врачка със силен предсказателен дух. Онова, върху което искам тук да акцентирам, са категоричните свидетелства за това, че тя е избраничка на бездната.
Първо нека се върнем към мига, в който Вангелия Гущерова (каквото е истинското име на Ванга) получава призвание от Авадон да бълва змии и гущери. Тя сама описва това, като казва, че е вдигната от вихрушка и след това вдигане ослепява и получава дарбата си. Не е нужно да казвам, че е била вдигната от източен вятър, така щото скакалецът от Авадон да се всели в личния й дух. От този миг започва и духовната й кариера в полза на бездната. И понеже знам, че мнозина изобщо ще отхвърлят всякакво съмнение, че тя е Божий човек, понеже само “добро” е струвала на хората, нека ги опровергая с категоричната Божия позиция. Словото Божие ни казва, че ние, като повярвали в Исус, сме новородени и кръстени със Святия Дух. И едно от свидетелствата на това кръщение са дарбите на Святия Дух. Дарби, с които ние получаваме Съвършена Божия Сила. Аз трябваше да застана пред Бога и да Го попитам:
“Господи, на кого служи Ванга със своята дарба? Кой и даде тази дарба? Мнозина смятат, че това Си Ти?”
А Бог ми отговори:
“Стефане, Аз давам дарби на Моите деца, защото ги обичам! Може ли един Баща да остане безмълвен към децата Си? Но Аз никога не давам дарби така, както Ванга е получила своята дарба! Ти би ли дал на детето си, каквото и да било, като в замяна му отнемеш зрението? Би ли избол очите на детето си, за да му дадеш дарба? Моите дарби и дарове са безусловни и неотменими! Аз не поставям условия, когато ги давам! Аз не отнемам очите на децата Си, когато им давам дарби! Аз възстановявам очите им, но никога няма да ги отнема!”
Тогава разбрах, че амбицията на Авадон винаги е била тази – по българските земи да се намират негови слуги. Защото, вярвам, не сте забравили, че този Авадон на гръцки се нарича Аполон. А той е духовният вдъхновител на Орфей и на много други гадатели в земите на някогашните траки. Изобщо – България е нещо като духовна провинция, своеобразен център на религиозно-окултна активност, която никога не е преставала да съществува. Помислете дори това, че единствено в България има град, който е наречен на Аполон и това е Созопол (Аполония).
Колко от нас внимават в знаменията на бездната през последните години в България?
Защото, спомнете си, че допреди петнадесет години се подвизаваше една от най-големите активистки на източния вятър – Людмила Живкова. Малцина можеха да видят колко страшен демон се криеше под чалмата й. Тя направи коридор в България за активистите на Кришна съзнание и кръстосваше по всички окултни огнища на света. Точно затова я сполетя и злощастие и тя загина. Тук просто искам да свържете всичко това с активността на княза на бездната. Защото тази Ванга, за която говорим, е изговорила твърде много истини с обратен знак. Едно от нещата, за които тя говореше, е, че на земята ще дойде “осмият” и той ще “поведе хорото” и ще избави света. Но Библията ще ни даде друго знание за “осмия”:
“И звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте и отива в погибел…” (Откровение 17:11)
Не е чудно, че щом Антихрист излиза от бездната и негов учител и хранител е Авадон, то същият този син на греха и човек на погибелта се явява в устата на Ванга като Спасител на света. Ванга не крие също, че е говорила с “извънземни”, обитаващи някаква планета на име Ванфим. Това не е никаква планета Ванфим, но бездната, и извънземните не са никакви извънземни, но висши окултни демони, начело с Авадон. Тук не искам да правя духовен анализ на всичките лъжи, които тази врачка е изговорила през живота си. Просто искам да обърнете внимание, че в последните дни преди края на живота си, тя изгради в местността Рупите “православен храм” Света Петка, а един духовно покварен художник като Светлин Русев я нарисува по стените на този храм. Така в България князът на бездната положи основите на едно общение, което спокойно може да се нарече “религиозен окултизъм”. Той тепърва ще набира скорост и ще поглъща като змей стотици и хиляди наивни души. Всичко това стана пред погледа на втрещената Източно-православна църква, която не успя дори да гъкне срещу храма на Ванга. И как ли другояче да постъпи, след като не е само православна, но Източно-православна. Аз искам да ви предупредя да бдите, защото Словото на Бога няма да се поклати, но мнозина, които не уповават на това Слово, просто ще бъдат погълнати от източния вятър. Когато Ванга започна да строи храма си, в духовния свят над България се отвори огромна дупка към бездната. Тогава аз питах Бог докъде ще доведе всичко това. А Бог отвори очите ми, за да видя библейския стих, който просто се реализираше пред очите ми:
“Имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и ядат идоложертвено…” (Откровение 2:20)
Не е ли факт, че врачката Ванга нарече себе си “пророчица” и то точно в края на земния си път? Не е ли факт, че тя учеше мнозина да извършват духовно блудство и да уповават на идоли? Защото кажете ми – какво значи това, че ще спиш на захарче и чрез това захарче Бог ще ти изяви бъдещи събития в съдбата ти?
Колкото до това, че Бог е милостив, Той беше безкрайно милостив към Ванга и й даде безкрайно много време да се покае:
“И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си…”  (Откровение 2:21)
Е, след като не иска, то просто Бог прочита следващия стих от Словото Си против духа, на когото Ванга служи:
“Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло; и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела…”  (Откровение 2:22)
Видяхте ли, че Ванга умря от рак? Не беше ли това реализация на Божието Слово? Защото Бог я тръшна на болно легло, а стотици окултисти стискаха палци да й се размине. По-важното е другото предупреждение, свързано с Голямата Скръб. За да казва Бог, че поклонниците на Ванга ще отидат в Голямата Скръб, то е, защото именно те ще бъдат посрещачи на човека-Антихрист, когото ще обявят за Бог и ще приемат белега му и числото на името му. Много хора вярват, че Ванга е говорила истината и чакат “осмият” да дойде. И той ще дойде, за да реализира и следващото, което Бог е пророкувал:
“И чедата й ще убия с мор…” (Откровение 2:23)
Не е ли учението на Антихриста възможно най-големият духовен мор, който ще връхлети света? И няма ли под властта на този мор да попаднат всички, които са уповавали на врачки, а не на Божието Слово? Колко от нас разбират, че Бог твърде силно ревнува за духа, който е положил в човеците? Колко от нас разбират, че да се допиташ до врачка, това значи да предизвикваш Божия гняв?
Колко повече, ако сега отидете в Рупите да й се кланяте!!!
Защото Словото казва против всички поклонници на Ванга (и дано Бог даде да прочетат тази книга!) следното:
“И когато ви рекат: Допитайте се до запитвачите на зли духове. И до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете: Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите?” (Исайя 8:19)
Някои не просто прибягват, но се блъскат в желанието си да погинат и да ги лъхне източният вятър. И колко срамно за мен като българин е това, че трябва цялото държавно ръководство на нацията да отиде и да се поклони пред една умряла служителка на ада и бездната. Моля ви да знаете, че духовно нещата ще се влошават за едни и подобряват за други. Докато в един момент светът ще бъде разделен на безкрайно посветени на Бога хора и на безкрайно посветени на бездната и ада. В това отношение България просто ще държи връх и в двете крайности.
Иска ми се да се намерите сред Божиите!
Иска ми се вангизмът да бъде съкрушен и победен завинаги, защото, повтарям, днес той е една огромна дупка към бездната. Черна дупка, която гълта с огромна сила. Това беше и кампанията на Авадон – да изгради култ към една своя слугиня и така, (за кой ли път) да свърже религия с окулт. Религия – защото има православен храм “Света Петка”. И окулт – защото по стените на този храм е изрисувана врачката Ванга.
Къде беше през цялото това време Източно-православната църква и защо не се намеси?
Това ще разберете от следващата точка.

Leave a Reply