ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – VI ГЛАВА

6. АВАДОН – ИМПЕРАТОРЪТ НА БЕЗДНАТА И ПОГИБЕЛТА

Когато християнинът започне да се сблъсква със съпротивата на дявола, той ще усети, че силите на Сатана са многобройни и различни. Падналият херувим има много служители и началници. И над началниците има по-високи от тях. И над тях още по-високи. А с тази логика на размишление несъмнено ще стигнем до кабинета на Луцифер, където влизат императорите на петте империи, на които той възлага плановете си и задачите, които трябва да вършат. Когато Бог ми показа кабинета на Луцифер, аз видях там следните лица:
Първо: Духът на Антихрист, който е император на Вавилон и началник на духовете на нечестието в небесните места.
Второ: Духът на Содом, Ваалфегор, който е император на плътската похот и началник на земните зверове.
Трето: Духът на Изтока, Авадон, който е император на бездната и началник на демоните на погибелта.
Четвърто: Антихристът, който е императорът на Асирия и началник на вдъхновителите на Новия световен ред.
Пето: Самият Сатана, който е Фараон и император на силите на ада, демоните на окултизма.
Тези пет проклети личности кроят планове против Господ Исус Христос и Неговата Църква, както и против Господния народ Израил. Всъщност – тези петимата кроят планове единствено против себе си и собственото си унищожение, защото:
“Няма разум, няма мъдрост и няма съвещание против Господа…” (Притчи 21:30)
Когато започнах духовно да различавам тези пет началника, аз видях, че един от тях е не просто страшен, но направо ужасен. Това беше Авадон, началникът на скакалците. На него Луцифер е дал пълна автономия и той е независим във вземането си на решения. Така, ако погледнем империята Изток, на която Авадон е началник, ние ще видим, че тя е автономна във всяко отношение. Ако за окултизма е характерна астрологията, която е мрежата на Сатана за човешките души и начин да слага печат върху съдбите им, то Авадон има собствена астрология, с която завлича хората. При едната астрология има дванадесет съзвездия, но при другата – коне, маймуни, петли, дракони, свине и всякакви други животни. Ако Вавилон е религиозно-засеняващата власт на духа на Антихрист, а Египет – окултно-засеняващата власт на самия Сатана, то при Авадон религията и окулта са съюзени в по-специално учение, което се нарича “Ин и Ян”.
Светският коментар на този символ е, че Светлината и Тъмнината са във вечно противоборство и постоянно равновесие на силите. Но това е лъжа.
Лъжа защо?
Ами защото Луцифер повлече след себе си една трета от небесните ангели, а не половината. Втората лъжа е тази, че Тъмнината е в борба със Светлината. Такова нещо няма. Словото на Бог казва:
“И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана…” (Йоан 1:5)
Бог никога не е бил в битка с дявола и дяволът никога не е бил в битка с Бога.
“С кого тогава се бие?” – ще попита някой.
Отговорът е, че дяволът е в битка с Божието творение, но не и с Твореца. Ето затова Бог иска сътворените да победят сътворения Сатана, а не Той Самият.
Как да си обясним черното и бялото в символа на Авадон?
Защо са така нарисувани? И защо в центъра на бялото има черна точка, а в центъра на черното има бяла точка?
Ако внимателно наблюдавате самият символ, то ще ви стане ясно, че черното и бялото сякаш се завихрят и обикалят около една ос или просто се стремят да се погълнат взаимно. А най-точното, което Бог ми откри е истината, че черното и бялото олицетворяват синтеза на Авадон!
Синтезът на религията с окултизма и на окултизма с религията!
В сърцето на източната религия стои окултизмът – черната точка в бялото. И в сърцето на окултизма стои източната религия – бялата точка в черното.
Искате ли да се убедите в това?
Нека вземем пример с будизма. Той е стълп на Авадон, учение от бездната. Но в сърцето на тази религия стои окултизмът, тоест, онези практики, които позволяват на човека достъп до подсъзнанието. От друга страна – практическият източен окултизъм не би бил възможен, ако не служи на някакъв бог. Така че основата му е религиозна. Съчетаването на черно с бяло, тоест, на противоположните полюси на тъмния духовния свят – началствата и властите на нечестието в небесни места с демоните на ада, образуват своеобразно късо съединение, мълния в духовния свят.
Чудно ли е тогава, че когато бездната се отвори и излязоха скакалци, се вдигна дим. Не ви ли се е случвало в дома ви да има късо съединение? Не се ли вдига дим от това?
Ето в това отношение Авадон е паднал ангел, който има личното си посвещение от Луцифер във владеенето на тъмния духовен ефир. Затова неговите скакалци са най-страшните демони в духовния свят. Те работят, за да се изпълни кулминацията в пътя на нечестивия човек, а именно – погибелта. Когато аз питах Бог за разликата между смъртта и погибелта, Той ми каза:
“Стефане, за някои смъртта е изход! Но при погибелта изход няма! Бездната не е просто мрак! Бездната е под мрака! Смъртта е просто разделяне на връзките между духа и плътта. Но погибелта е разрушаване на самия дух в неговото качествено естество! Всеки червей умира рано или късно! Всеки огън угасва, рано или късно! Но какво ще е това разрушение за човека, при което червеят му не умира и огънят му не угасва?”
Трябва да ви призная, че настръхнах от въпросите на Бога. Но въпреки това продължих да Го питам усърдно за бездната. И вижте на кой стих Той спря сърцето ми. Това е стих, в който се говори за Божието въздаяние със силите на бездната:
“Защото така казва Господ Йеова: Когато те направя пуст град, като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната, та те покрият големи води, когато те смъкна с ония, които слизат в ямата при древните люде, и те туря в най-дълбоките места на света, в места пусти от века, с ония, които слизат в ямата, за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще поставя слава в земята на живите…” (Езекиил 26:19-20)
Това Божие пророчество е против Тир, който е провинция на Вавилон и отговаря на търговския дух на Сатана и всичко скверно, свързано с него. Тук няма да говоря повече за Тир. За него ще прочетете в другата ми книга от поредицата “Духовните империи на Злото”, а именно – “Империята Вавилон”. Тук просто исках да ви покажа какво място е бездната. Място, където лежат древните люде.
Защо лежат там?
Отговорът е, че преди потопа Авадон беше най-мощният началник и на земята се подвизаваше неговата империя, която успя да поквари цялото човечество и то да загине от водите на потопа. Тук просто искам да ви предупредя, за да бдите, понеже погибелта е по-страшна от смъртта, и бездната – по-страшна от ада. Има толкова много свидетелства за силата на бездната, щото аз не мога да остана безучастен към примерите на Божието Слово и сега ще изложа пред вас някои от тях.
Спомняте ли си от Евангелието онзи миг, когато Исус взе със Себе Си учениците Си и се качи на една ладия, за да мине отвъд езерото? Какво намериха и кого видяха след като стъпиха на Гадаринската земя? Нямаше ли там един обладан човек, който живееше в гробищата и се изпосичаше с камъни? Не чупеше ли веригите, с които го оковаваха? Не крещеше ли неистово по бърдата? Кои демони, мислите, му бяха дошли на гости?
Ами че те самите изявиха принадлежността си пред Исус:
“И го молеха да не им заповяда да отидат в бездната…” (Лука 8:31)
Този страдалец просто бе стигнал дотолкова дълбоко в беззаконието си, щото беше попаднал в полезрението на Авадон и скакалците бяха наскачали върху него. Зная, че никой не ви е говорил за това. Зная, че може би се учудвате на тези разсъждения, но моля ви, позволете на Бог да изгради сърцата ви с крепостта на Истината.
Искате ли друг пример?
Нека и него си припомним. Със сигурност сте чели “Книгата на пророк Даниил”. Имаше там една личност на име Навуходоносор. Той беше цар на Вавилон. Той се възгордя и постави величието на Вавилон над величието на Бога.
И какво стана тогава с него?
Нищо повече от това, че сънува сън, в който едно дърво бе отсечено, но пънът с корените му бе оставен всред полската трева.
Кой връхлетя Навуходоносор, та той изгуби човешкото в себе си и стана като животно? Кои демони имаха достъп до подсъзнанието му, до изворите на духа му, така щото да коригират духа му като дух на животно?
Именно онези, които живеят всред “полската трева”, където беше оставен пънът с корените на Навуходоносор, тоест, духа му и живота му. Значи трябваше този голям властелин да преживее срещата с погибелта, със скакалците, за да смири накрая себе си и да рече:
“…превъзнасям и славя небесния Цар; защото всичко, що върши, е с вярност, и пътищата Му са справедливи; а Той може да смири ония, които ходят горделиво…” (Даниил 4:37)
За да придобиете още по-ясен духовен поглед за бездната, то спомнете си, моля ви, притчата на Исус за бедния Лазар в онзи неин пасаж, който сега ще цитирам:
“Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно; умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си с вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас…”  (Лука 16:22-26)
Ето тази утвърдена бездна, за която говори Авраам, е нещо по-страшно от ада.
Защо?
Отговорът е, че там се намират древните люде. Там се има ангели под мрак във вечни връзки. Там ще бъде хвърлен и заключен самият Сатана, докато трае хилядагодишното царство. И забележете, че след Милениума е записано нещо много важно:
“И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си…”  (Откровение 20:13)
Виждате ли, че тук липсва бездната? Тя изобщо не предава мъртвите си за съда. Защо? Защото измежду тях всичко е дотолкова извратено, щото те последват съдбата на дявола и биват хвърлени директно в огненото езеро. А колкото до това, че и в бездната има мъртви, то, върнете се отново на “Езекиил 26:19-20”. Защото съд има там, където има осъждение или оправдание, но ако някъде няма съд, то там просто няма оправдание.
Бог не съди Сатана! Бог просто го хваща и хвърля в огненото езеро! Така в същото езеро ще приемат съдбата му и всички, които са в неговия образ и подобие. Моля ви да разберете това! Приемете мъдрост от тези примери, защото днес е време, когато демоните на източния вятър само търсят наивни сърца, в които да се настанят и започнат разрушителното си действие. Те никога няма да оставят човешката душа в покой, докато не бъдат смъмрени и изгонени с Божието Свято помазание. За тяхната сила е писано:
“Адът и погибелта не се насищат…” (Притчи 27:20)
Виждате ли, че отново Словото е разделило ад от погибел?
Това не е случайно. Аз ви казах защо. Тук просто искам да дам още някои препоръки за бдителност против Авадон и неговите служители. Един псалом може да ни направи мъдри в разбирането на тактиката на Авадон и неговите демони. Нека ви прочета кога действат те:
“Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне…” (Псалом 91:5-6)
Виждате ли, че в този стих са показани две атаки на дявола, които са качествено различни по време и начин на изпълнение. От една страна хората биват атакувани от тъмнина – “нощен страх” и “мор, който ходи в тъмнина”. Тези атаки са естествени за невярващите хора, понеже те живеят в тъмнината на света.
Но я погледнете другата атака! Тя е от “стрела, която лети денем” и от “погибел, която опустошава всред пладне”.
Как да разбираме това, че денем, в светлината на деня, ще ни настигне стрела? Как да разбираме това, че погибелта ще намери човека всред пладне? Та нали дяволът не може да устои в Светлината? Нали се крие в тъмнината? Какви са тогава тези стрели денем? Защо погибелта опустошава всред пладне?
Отговорът се крие в силата, която притежава Авадон. Някога, когато Апостол Йоан е писал “Откровението”, е подчертал, че този княз на бездната има две имена. Едното е на еврейски, а другото – на гръцки. Ние видяхме еврейското му име, но нека сега да видим и гръцкото, за да си обясним какво са стрелите, които летят денем:
“…ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион…” (Откровение 9:11)
Името “Аполион” е просто разновидност на “Аполон”, който е един от боговете в гръцката митология. Всъщност – това е същият онзи Авадон, на когото някога езичниците от Елада отдаваха почит като на бог.
Искате ли да прочетем как изглежда техният бог в собствената им митология? Нека го направим. Ще разгърна страниците на “Справочник по Антична митология” и там ще прочетем за Аполон следното:
Аполон (грц. “сразител”; феб) – син на Зевс и Лето, брат близнак на Артемида, роден заедно с нея в планината Кинт на остров Делос, баща от Коронида на бога лечител, на прочутите певци Орфей и Лин и на много гадатели. Най-разпространеното божество на античността – красивият млад бог на светлината, чийто култ бил пренесен още в предисторическо време от Мала Азия в Гърция. Първоначално нагледвач на дивеча и пазач на стадата – овчарски бог; изобретател на изкуството на лъка…”
(Справочник по Антична митология на Георги Батаклиев)
Виждаме, че за древните гърци князът на бездната е “красив бог на светлината” и “изобретател на изкуството на лъка”. Чудно ли е тогава, че деветдесет и първи псалом говори за погибел, която опустошава всред пладне и за стрела, която лети денем. Кой е бил стрелецът?
Несъмнено – Аполон!
Кой е направил дяволската тъмнина да изглежда като светлина?
Несъмнено – Аполон!
Той е имал толкова силно влияние, щото е бил най-титулувания бог в древността. Аз ще ви прочета само някои от древните му епитети, с които древните са били във възторг от засеняващата му власт:
“…люкигенес – “роден от светлината”, хекаергос – хекатос, хекатеболос и хекеболос – “стрелец, далекострелен”, аргюротоксос – “сребролък”, клютотоксос – “прочут с лъка си”, хризаорос – “със златен меч”, анакс – “владетел”, катарзиос – “очистител”, патроос – “родоначалник” и др…”
(Справочник по Антична митология на Георги Батаклиев)
Искам да знаете, че Авадон стои толкова високо в очите на Луцифер, щото именно на княза на бездната е възложена задачата за подготовката и явлението на човека-Антихрист. Словото ни казва, че Антихрист ще излезе от бездната:
“…звярът, който възлиза от бездната…” (Откровение 11:7)
Освен, че ще излезе от бездната, Антихрист ще има абсолютно същите качества, каквито има Авадон. За тези качества “Откровението” ни говори, когато се вдигат печатите от Господ Исус Христос и така се позволява изявата на звяра:
“И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи…” (Откровение 6:1-2)]
Ето ви го човекът-Антихрист, на когото е дадено да поквари света, като представи себе си за Бог. По-важното за нас и тази книга е да забележим, че той има върху себе си белезите на Авадон. Той е стрелец, също като княза на бездната. И не е само това. Ако внимателно четем “Откровението”, то ще видим в седемнадесета глава, че човекът-Антихрист дава власт като своята на десет царе, които са лидери на десетте отстъпили църкви. А за същите тези лидери се говори в пророческата книга на Наум, където Бог е показал град Ниневия, тоест, столицата на духовната Асирия, която е империята на човека-Антихрист. И вижте как изглеждат те:
“Коронясаните ти са като скакалци, които се настаняват на плетищата в студен ден, но които като изгрее слънцето (символ на Второто пришествие на Господ Исус Христос – б.а.) бягат и не се познава мястото, където бяха…” (Наум 3:17)
Чудно ли е, че слугите на Антихрист ще са като скакалци, след като самият звяр излиза от бездната, подготвен лично от Аполон (Авадон)? Чудно ли е, че наистина Бог е запазил погибел за нечестивите и пътят на всички нечестиви ще бъде именно погибел от бездната?
Това са дълбоки неща, които Бог ми заповядва да ви дам в тази книга, защото оттук нататък тя ще продължи с още по-здраво слово.
Какво ще е това слово?
То ще ни покаже как Авадон се опитва да съгласи империята Изток с управлението на човека-Антихрист. Тази империя дълго време е била първенец в тъмния духовен свят, но последното време принадлежи не на Авадон, а на човека-Антихрист. Ето защо онези петимата, за които говорих в началото на тази глава, са измислили нещо скверно и ужасно, една рожба, която е плод на взаимните им усилия, едно учение, в което Авадон и Антихрист са вложили всичко от себе си, за да погълнат максимум човешки души. Това учение е теософията, тоест, Новият Завет на Господ Исус Христос, погледнат през лупата на източната мъдрост!
Целта оправдава средствата. Векове наред империята Изток е била автономна и не е признавала явлението на Исус в плът като Човешки Син. Тя е имала своите Буда, Конфуций, Шинто, Джайна, Кришна. Но когато дойде синът на погибелта, човекът на греха, той ще представи себе си не за Буда, нито за който и да е от източните богове, които са въплъщение на Авадон. Той ще представи себе си за Исус Христос.
Как тогава това представяне да намери съгласие с империята Изток? Как поклонниците от тази империя да се намерят като поклонници на човека-Антихрист?
Отговорът е: Чрез теософията!
Именно това лъжеучение съгласява Авадон и Антихрист.
Нещо повече! Забележете, че Апостол Павел във “Второто послание към Солунци” нарича Антихристът не как да е, но като човек на греха и “син на погибелта”. В цялата тази глава аз говоря за погибелта и едва ли е останал някой, който да не е разбрал, че тя е полъхът на бездната, вятърът на бездната, влиянието на източния вятър, учението на Авадон. Ето защо, за да бъдем предпазени от този полъх, от това учение, ние трябва да го разбием с Божието помазание и да го отличим от Истината.
Днес цялата власт на тъмнината и всичките й сили са впрегнати в максимално противопоставяне на Словото на Исус и Неговата Църква. Светът е залят от месии на “Ню-Ейдж”, който е именно съгласието между Изтока и християнската религия.
Ще стоите ли вие безучастни пред това съгласие? Ще стои ли Бог безмълвен пред най-страшната клопка за целия свят?
Не! Бог не може да стои безмълвен! Бог днес издига служители в Духа и Силата на Илия! А когато Авадон чуе за подобни служители, просто си събира скакалците и си отива в бездната!
Искате ли доказателство за това?
Нека само ви напомня служението на един голям Божий мъж, който се наричаше Йоан Кръстител. Този Божий човек предидеше в Духа и Силата на Илия. Защо? Ами Защото някога Илия имаше помазание да извиква дъжд от Небето, тоест, на влиянието на изсушителния източен вятър той противопоставяше освежителните дъждове на Господа!
Днес Църквата има нужда от много Кръстители, от поправители на развалини, от възобновители на места за население, според верните стихове от “Исайя 58:12”. Защото този Йоан, за когото ви говоря, имаше качества, които никой не ви е казвал, че има. Самият български превод на Библията е доста беден и неточен, за да разберете пълнотата на Йоановото служение. Ние четем в българския превод, че:
“Тоя Йоан носеше облекло от камилска козина, и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед…” (Матея 3:4)
Този Йоан имаше една храна, каквато беше и храната на Исус, а именно – да върши волята на Онзи, Който го е пратил.
Но какво ще прозре четящият зад някакви си “акриди”?
Аз твърде често си мислех, че става дума за “скариди”. Трябваше да отворя авторитетния превод на Библията – “King James Version” и там да прочета същия стих от “Матея” на английски:
“And the same John had his raiment of camel’s hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey…” (Matthew 3:4)
Виждате ли, казва се, че Йоан се хранеше с locusts, което, преведено на български, означава “скакалци”, както и с wild honey, което ще рече “див мед”. При цялото чудесно разнообразие на еврейската кухня, която съм опитвал и мога да кажа, че е чудесна, аз не мога да разбера как Божият пророк ще се храни със скакалци и див мед. Сигурно вече се усмихвате на това мое разсъждение, но нека ви кажа Истината на Бога за помазанието на Кръстителя:
Помазанието на Йоан Кръстител беше такова, че с Божията Истина той просто поразяваше скакалците, тоест, демоните на бездната! А самото помазание той притежаваше, защото се хранеше с див мед, тоест, с Божия Мъдрост, неомърсена от човешки поучения и теология!
Тази е и причината той да имаше кожен пояс около кръста си, който пояс всъщност беше Духът и Силата на Илия върху него. Защото, спомнете си, че Илия носеше кожух, който падна върху Елисей, когато пророкът беше грабнат от Бога в Небето. Йоан бе дотолкова отдаден на Божието призвание за живота си, щото с това помазание, с този Дух и Сила от Илия той препаса кръста си, сиреч, собствения си дух.
И не са ли именно такива стандартите на Божиите войни?
“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си…” (Ефесяни 6:14)
Тази книга иска да ви даде именно такова помазание, такава сила и дух. Защото е едно да застанете против лукавия без никакво знание за неговите тактики и да искате да го изгоните, а съвсем друго – да положите ръце на вързаните от скакалци и да заявите:
“Ти, нечисти духо, ти слуга на Авадон, ти скакалецо, си смъмрен в Името на Исус и аз ти заповядвам да напуснеш този дух, душа и тяло, като те хвърлям в бездната…”
Отправяли ли сте такава заповед против демоните на Изтока с помазание от Бога? Опитайте и ще видите резултата. Най-уязвимото място на Авадон е някой да познава стратегиите му и тактиките му. Тогава ще видите, че той е по-черен и от самата смърт, ако и за езичниците да е бог на светлината, и ще разберете, че е дясната ръка на дявола. Тъжно е, че живеем в държава, в която има култ към Авадон и поклонение пред него се организира всяка година на празниците “Аполония” или “Златния Орфей”. (Върнете се и прочетете писаното за Аполон, като извадка от Речника по Антична митология, защото там се казва, че именно Аполон е вдъхновител и баща на Орфей). После никак не се чудете защо скакалците превземат българското духовно пространство и куп секти на кришнари, будисти и теософи поглъщат наивните души.
Как няма да го правят, когато я няма стената на Истината?
Защото кой днес проповядва това, за което ви говоря тук?
Кой би дръзнал да се изправи срещу княза на бездната?
Тук аз искам да продължа със съвременните лица на Авадон, такива, каквито днес ги има в света, скрити под понятия като “братства”, “ордени”, “дружества” и други.

Leave a Reply