ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пиша началните редове на това пророческо послание с дълбокото убеждение, че то е предназначено за всички Верни и непоколебими Божии хора, които устояха в Словото на Божия Пророчески Дух през последните четиринадесет години, откакто съществува служение “Мория”. За читател, който случайно е придобил тази книга, ще …

Нататък ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ – НАЧАЛО

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

“ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ...” (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Братко мой, аз вярвам, че ти вече напълно си се убедил каква е властта на тъмните дяволски корони. Именно тази тяхна власт днес е причина да виждаш как умноженото беззаконие поглъща като змей хиляди по хиляди. Дяволът не би имал сила, ако няма човеци, които да вярват в …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – VI ГЛАВА

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

5. КОРОНАТА НА КРЪВОПРОЛИТИЕТО Скъпи братко! Аз моля Господ Исус да те укрепи духовно, защото по Неговата Воля към Църквата Му идва Слово, каквото Той не е давал в минали времена и на други поколения. Понеже днес е времето на най-голямото беззаконие, на умноженото беззаконие, което ражда антихристи, които са многократно по-зли от древните, в …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – V ГЛАВА

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

4. КОРОНАТА НА ЛЪЖЛИВИЯ ЕЗИК Скъпи ми братко! Преди да ти разкрия второто видение, което ми даде Господ Исус, аз искам да ти споделя, че никога не е имало по-успешни служители на дявола от тези, които са сложили на главите си короната на лъжливия език. Ако Словото Божие ни учи, че целият свят лежи в …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – IV ГЛАВА

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

3. КОРОНАТА НА НАДМЕННИТЕ ОЧИ Братко мой! Когато Исус ми показа във видение тази корона аз изтръпнах от чудовищните поражения, които тя оставя върху сърцата на човеците. Но нека ти кажа какво преживях и какво беше самото видение. Господ ми показа скала, над която седеше дяволът, а на метър под него, на някакъв ръб на …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – III ГЛАВА

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

2. ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА Знай, братко мой, че ако има свидетелство за пълно благоволение на Сатана върху живота на някой човек, то това свидетелство е короната. Казвам “корона” и ще те помоля да внимаваш в духовния заряд на тази дума. Тя не е обикновена дума за обикновени хора. Защото никога короната не се дава …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – II ГЛАВА

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – I ГЛАВА

1. ЧЕДА НА ЦАРСТВОТО ИЛИ ЧЕДА НА ЦАРЯ? Ето думите, които Исус ми говори в тази среща. Като начало Той ми каза: “Смутен ли си, че дълго не ти отговарях на въпроса? Смутен ли си от това, че Аз не благоволя в чедата на Царството, и според верните Си думи ще ги изхвърля във външната …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – I ГЛАВА

ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! В ръцете ти е попаднала книга, чието предназначение е да подготви сърцето ти, така че да устоиш на напиращото Зло. Защото днес има едно Зло, чийто напор и натиск ще става все по-очевиден, а поклонниците му ще се множат толкова бързо, щото няма да е пресилено да сравня тяхното …

Нататък ТЪМНИТЕ КОРОНИ НА ДЯВОЛА – НАЧАЛО

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – IV ГЛАВА

4. ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК Братко мой! Скъпи ми приятелю! Днес е времето, когато трябва да оставим настрана всичко, което ни е правило враждебни на Бога и на Неговата Воля. Днес е времето, когато всички трябва да проумеем, че е съвсем приближил мигът на грабването. И срещу този миг са се опълчили всички сили на Злото …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – IV ГЛАВА

ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – III ГЛАВА

3. НЕПОКОРСТВОТО НА САУЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Някога древните са имали такава вяра и такава преданост към благородните каузи, че за мнозина мисълта да умрат в защитата на своята кауза е била по-желателна от живота. Днес времето е друго. Днес никой не иска да умира, но всеки иска да живее. По тази …

Нататък ПРИМКИТЕ НА АМАЛИК – III ГЛАВА