ВЕТИЛ II – VI ГЛАВА

6. ДВАНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сред буря от демонична ярост и натиск, какъвто рядко съм преживявал, аз стигнах до последното видение от Ветил, свързано с Божието Възкресение. Няма да те излъжа и ще бъда пределно искрен, като ти кажа, че пророческите видения много по-лесно се четат, …

Нататък ВЕТИЛ II – VI ГЛАВА

ВЕТИЛ II – V ГЛАВА

5. ЕДИНАДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ И РАЗЧУПВАНЕТО НА ОКОВИТЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усещаш ли как все повече и повече Ветил се превръща в един последен Ден Господен за сърцето ти? Защото в какво друго да се превърнат светлите лъчи на ангелското благовестие, освен в Ден? И с каква друга …

Нататък ВЕТИЛ II – V ГЛАВА

ВЕТИЛ II – IV ГЛАВА

4. ДЕСЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ИЗЦЕЛЕНИЕ И ПРОГЛЕЖДАНЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Твърдото ми убеждение при писането на тази най-дълбока и Свята пророческа книга, е свързано с очакването, че тя ще бъде прочетена и осмислена от духовните, а не от душевните или плътските християни. В крайна сметка ангелското благовестие може да …

Нататък ВЕТИЛ II – IV ГЛАВА

ВЕТИЛ II – II ГЛАВА

2. ОСМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ПРЕДУЗНАНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Много пъти през годините на слугуването ми пред Господ, аз съм искал да отворя устните си и да благовестя на Божието домочадие най-дълбоките тайни на Божието Царство. Тези тайни, които наистина да ни превърнат в поколение на победата и триумфа над …

Нататък ВЕТИЛ II – II ГЛАВА

ВЕТИЛ II – I ГЛАВА

1. СЕДМИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО НАСЪРЧЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! При всичките чудесни свидетелства за могъщото Божие благоволение върху сърцето ми, аз винаги съм молил моя Господ да потвърждава в сърцата на Верните Си, че пътят ми е трънлив и пълен с цялата възможна съпротива на дявола. Когато от Небето бъдат …

Нататък ВЕТИЛ II – I ГЛАВА

ВЕТИЛ I – VII ГЛАВА

7. ШЕСТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ПОСВЕЩЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не е възможно да си прочел книгата до тази страница и Ветил да не е станал съвършено реален пред сърцето ти. Но в крайна сметка именно такава е целта на настоящите видения – да те въздигнат във всяческо познаване на нашия …

Нататък ВЕТИЛ I – VII ГЛАВА

ВЕТИЛ I – VI ГЛАВА

6. ПЕТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЕТО ОМИРОТВОРЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Възложил цялото си упование на Господа, аз горещо Му се моля да опази и съхрани всички, до които достигна пророческото благовестие на служение “Мория”. Зная, че дяволът не спи, но като рикаещ лъв обикаля и търси кого да погълне. Зная също, …

Нататък ВЕТИЛ I – VI ГЛАВА

ВЕТИЛ I – V ГЛАВА

5. ЧЕТВЪРТИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТА ТВЪРДОСТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че след третия лъч от Ветил животът ти за Господ Исус Христос и Небесното Царство никога няма да бъде същият. Защото всичко, от което се нуждаем – днес и сега – е промяна. Промяна в отношението ни към …

Нататък ВЕТИЛ I – V ГЛАВА

ВЕТИЛ I – III ГЛАВА

3. ВТОРИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТА МИЛОСТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали в пълна степен осъзнаваш с какво благоволение днес ни дарява Господ, но със сигурност искам да ти кажа, че Хълмът Мория още повече просия в сърцето ми, след видението с Яков. Защото не би имало Яков, ако …

Нататък ВЕТИЛ I – III ГЛАВА

ВЕТИЛ I – II ГЛАВА

2. ПЪРВИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТ ИЗБОР) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако в началото на моето слугуване Исус беше ми показал докъде ще достигна в Божия Пророчески Дух, то тогава със сигурност сърцето ми би отпаднало на мига, защото едва ли щях да понеса мисълта за твърде стръмната и непристъпна височина на …

Нататък ВЕТИЛ I – II ГЛАВА