ВЯРА И СЛОВО II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПЛОДОВЕТЕ ЗА ИСУС

1. ОТ СЕМЕНАТА КЪМ ПЛОДОВЕТЕ

“От плодовете им ще ги познаете…” (Матея 7:16)

За нас, вярващите в Христовото Име, Бог се е погрижил, тъй щото никога да не оставаме без духовна храна и благословения. Библията е нашата неизчерпаема съкровищница, защото в нея имаме Словото, като свидетелство на Христовия Живот, като Извор на всякакво Знание и Мъдрост, като склад на добри семена, които Исус е събрал за нас.
В тази втора част ни предстои задачата да усвоим истините за Живота, тоест, начините по които семената покълват, за да се превърнат в растения, а растенията да дават плодове. Ние вече разгледахме в първата част семената на Словото – Знанието, Познанието, Разумът, Мъдростта и Трезвеността. Сега ще видим плодовете на тези семена, като най-желателно проявление на Божията Благодат. Исус казва:
“В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици…” (Йоан 15:8) 
Бог обича да се прославя. В Неговата Воля всяко нещо има съвършена цел и смисъл. Бог има еднаква изява на характера Си, както в духовния, така и в материалния свят. Божият Дух категорично утвърждава едно най-велико понятие – Животът. Ако семето в ръката на сеяча е малко, но веднъж попаднало в почвата, пуска корен, покълва, пораства и дава плодове, то и духовните семена от Словото също стигат до там, щото да дават духовни плодове. Така всеки повярвал в Исус, прилича на едно растение, което дава плодове.
Нека обясня този принцип на Живота с един пример:
Ако вземем едно семе от ябълка и го посеем, то скоро ще имаме кълн на бъдещо ябълково дърво. След време този кълн ще порасне като стройна фиданка, за да дойде определения от Бога сезон, когато ще се родят и първите ябълки. И тези първи плодове ще съдържат в сърцевината си много повече семена от онова едничко семе, което посяхме. Животът, като проявление на Божия Дух, обича да създава, да развива, да умножава. И негова крайна и висша цел са плодовете със семена в тях!
Всички семена, за които говорих в първата част на тази книга, дават тласък на духовния ни растеж, за да бъдем ние самите плодоносни. А сега да вникнем в същината на растежа. Ако семената на Исус са Словото от Святия Дух към сърцата ни, то плодовете за Исус са обратната връзка с Духа, тоест, Словото от сърцата ни към Бога и ближните. Дълбока същност на Живота е нашето общение с Исус чрез Святия Дух. Когато общуваме със Спасителя, ние Му говорим, тоест:
Изявяваме Плода от Неговото Слово в сърцата ни!
Когато общуваме с ближните си, то отново не ние, но:
Бог чрез нас желае да общува с тях!
Когато воюваме с демонични присъствия, то отново не ние, но:
Словото в сърцата ни е могъщият воин!
От казаното дотук разбираме, че Земеделецът Бог, Който е посял семена в почвите на сърцата ни, очаква плодовете на Своя труд. Тези плодове са предмет на следващите няколко глави.
Има четири най-важни плодове на Словото. Това са:
Изповедта, Заповедта, Проповедта и Помазанието.
Нека настроим духовно умовете си и да пристъпим към разглеждането на плодовете за Исус.

Leave a Reply