ЧУЖДИЯТ ОГЪН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи мой братко! Нека Божията Благодат обгърне сърцето ти! Нека Спасителят Христос протегне ръката Си към духа ти! Нека словото в тази книга бъде за теб онова животворно изобличение, с което веднъж завинаги ще се отделиш от всички онези, станали причина Любовта на Бога да не се изявява сред християните. Когато времето стане студено, тогава всички човеци реагират по един и същи начин. Те търсят някое топло място, където да се спасят от студа или навличат топли дрехи, за да устоят на тежкия климат. Толкова естествено е да постъпят така, нали? И ти самият постъпваш така и не правиш изключение от правилото. А сега помисли, че тази житейска опитност е не просто вярна, но универсална, тоест, ти можеш да я употребяваш не само за живота на твоето тяло, но и за живота на твоя дух. Защото духът ти и сърцето ти също искат топлина и търсят да я намерят. И за свят, който лежи в лукавия, е напълно естествено да бъде студен.
Преди две хиляди години на земята сред човеците дойде Бог. Той дойде не просто да ги види и спаси. Той дойде да донесе на света нещо, което човеците нямаха. Той им донесе Огъня. Помисли върху това. Защото топлина има там, където има огън. А Исус слезе не просто в студен, но в леден свят. Свят, затворен от собствената си завист и злоба, коравосърдечие и омраза. Свят, обречен да остане пуст и погиващ. Свят, от който Господ поиска да отдели всички, които повярват в Името Му и заживеят Словото Му. Преди две хиляди години Исус каза:
“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил?” (Лука 12:49)
Помисли какво наблюдаваш днес. Помисли и потърси онези огнени и безпределно верни на Бога човеци, каквито Исус видя тогава, но иска да види и днес. Защото думите на Писанието няма да преминат, но мнозина, които не им вярват, ще изчезнат като лъх. Защото Този наш Прекрасен Спасител, хвърлил Огъня Си на земята, заяви и други думи:
“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои докрай, той ще бъде спасен…” (Матея 24:12-13)
Готов ли си да устоиш докрай? Готов ли си да проумееш дълбокото в думите на Исус? Защото охладнява онова, което някога е било горещо. Защото Господ с тези Си думи нямаше предвид света на езичниците, но духовното състояние на последните църкви, в които Божията Любов просто угасна. Забележи още, че Господ не говори за общества, а за личности. Той не казва, че “които устоят докрай, те ще бъдат спасени…”, но, че “който устои докрай, той ще бъде спасен…” Тези думи на Исус са може би най-отговорните в целия Нов Завет и аз те моля да внимаваш на словото в тази книга. Понеже през всичките години на моята вяра аз наблюдавах охладняването и не можех да си го обясня. Знаех само, че Господ го е предвидил, но нямах водителството на Святия Дух, за да видя изначалните причини на самото охладняване. И тъй като пророческите думи на Исус са пределно ясни и точни и говорят именно за устояване, то и затова аз паднах на коленете си и дълго молех Господ да ми даде Слово, с което да върна Огъня Му в сърцата на братята и сестрите ми. Тогава Господ с пребогатата Си Милост слезе върху мен и ми даде да прогледна в дълбочините на Пророческия Дух. Едва тогава сърцето ми се просвети и аз разбрах, че причината за охладняването е в умноженото беззаконие. Може би ще реагираш:
“Та Исус Сам говори за това в Евангелието! Какво ново ми казваш, след като и аз знам, че поради умноженото беззаконие любовта на мнозинството ще охладнее?”
Братко мой! Когато Господ посети нечие сърце, то разбира не просто думите Му. То вижда цялата картина на нещата. Защото ако е вярно, че Божият Огън охладнява, то знай, че дяволският огън се засилва. Огън се възправя против огън. И ето затова аз написах тази книга. За да разбереш кой е онзи дяволски огън, който разпалва и умножава всяко беззаконие. От заглавието на книгата ти вече си разбрал, че това е чуждият огън. Чуждият на Аароновите синове. Чуждият огън, който стана причина Бог да се разгневи и да погуби тези двамата за назидание и духовна поука на всички поколения след тях. Но нека повече не те държа в неизвестност относно всичко, което Господ Исус ми разкри за чуждия огън на Аароновите синове и неговата духовна проекция в днешното последно време.
Вярвам, че след прочита на тази книга сърцето ти вече ще бъде запалено от жарта на Божията ревност, която моят Господ раздуха и разгоря с пълна сила, когато Святото Му помазание бликна в сърцето ми.
Бъди благословен!
Бъди просветен!
Бъди огнен за Господ!
Амин и Амин

Leave a Reply