КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ПО СТЪПКИТЕ НА ПРОРОК ИЛИЯ 1. ВЕТИЛ ИЛИ ЗА ДУХОВНИЯ ПРОЛОМ “Истина, истина ви казвам, (отсега) ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син…” (Йоан 1:51) С разглеждането на тази глава пристъпвам към онзи духовен критерий, който Бог постави пред вярата на Пророк Илия, пред неговия дух …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – I ГЛАВА

ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

2. ЗАКОНЪТ НА РЕВНИВОСТТА Братко мой, знаеш ли колко е ревнив нашият Бог? Надничал ли си в Сърцето Му и в помислите Му? Знаеш ли, че от многото безумия, които вършат човеците, има едно безумие, което стои над всички останали? Това е безумието да подтикнеш Господ към ревнивост! Това е безумието на една годеница, която …

Нататък ВОДИТЕ НА МЕРА – II ГЛАВА

ПЪТЯТ НА ЮДА – II ГЛАВА

2. ПЕТАТА НА ИСАВ ИЛИ КАК ВСЪЩНОСТ СЕ РАЖДА ПРЕДАТЕЛСТВОТО Скъпи братко! Знаеш ли, че ние наистина не знаем нищо за Божия Гняв. Знаеш ли, че за повечето християни Бог е толкова относителен като Личност, щото си мислят, че светът е оставен в някакво безвремие, когато процъфтява всякакво беззаконие и сякаш, че никой не го …

Нататък ПЪТЯТ НА ЮДА – II ГЛАВА

ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА

13. СКРИТИ ВЪВ ВЕТИЛ Братко мой! Аз наистина съм повярвал в един Бог на чудесата. Бог, толкова могъщ и превъзвишен, колкото не е възможно да си представим. Бог, Който всякога милее за чедата Си и в тези последни дни на умножено беззаконие протяга ръка от Небето, за да ни спаси. Искам да знаеш, че дяволът …

Нататък ЗОДИАКЪТ НА ВАВИЛОН – XIII ГЛАВА

КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Думите на моя Господ още стояха като огнени лъчи в духа ми, а аз се опитвах напълно да ги осмисля и осъзная. Защото те бяха не просто поредното откровение от Него, но една най-прекрасна врата към Небесния Ерусалим и Божието Царство. Ще съумеем ли …

Нататък КОЛЕСНИЦАТА НА ИЗРАИЛ – I ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ И ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАМЪНИ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че с виденията в тази книга Господ наистина докосва сърцето ти с диамантения Си писец. Колкото до мен, аз вече зная, че никой няма да изтрие написаното от Исус в моето сърце. Защото …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – I ГЛАВА

1. УСКОРЕНИТЕ СТЪПКИ НА БОГА КЪМ ПОСТОЯННОТО ЗАПУСТЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли, че ако има абсолютен ужас в човешкото битие, то този ужас е равносилен на това да участваш с живота си в един демоничен сценарий, който Сатана е написал с всичката си възможна омраза и лукавство против Бога. Целта на тоя …

Нататък ИЗЛЕЗТЕ ОТ НЕЯ, ЛЮДЕ МОИ II – I ГЛАВА

ВЕТИЛ I – II ГЛАВА

2. ПЪРВИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТ ИЗБОР) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако в началото на моето слугуване Исус беше ми показал докъде ще достигна в Божия Пророчески Дух, то тогава със сигурност сърцето ми би отпаднало на мига, защото едва ли щях да понеса мисълта за твърде стръмната и непристъпна височина на …

Нататък ВЕТИЛ I – II ГЛАВА

ВЕТИЛ I – I ГЛАВА

1. ГОСПОДНОТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ НАТАНАИЛ (ВИДЕНИЕ ЗА ЛЪЧИТЕ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство за всичката ми пълнота от радост и щастие, които съм преживявал през годините на слугуването си към Бога, то това е било чудото да бъда изпълнен от Божия Свят Дух и да се намеря с …

Нататък ВЕТИЛ I – I ГЛАВА

ВЕТИЛ I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Повярвай на искреността ми, че след написването на последната книга за “Тайните на Царството” преживях възможно най-страшните угнетения, тъй щото една твърде голяма умора легна на сърцето ми. И аз многократно молих моя Господ да потвърди със Святия Си Дух на всичките Божии чеда, че Божият …

Нататък ВЕТИЛ I – НАЧАЛО