ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЕГИПЕТСКАТА КОРОНА НА АНТИХРИСТА Братко мой! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Свят и Всемогъщ Господ, аз се моля да бъдеш обгърнат от Светлината на Святия Дух и от Стените на Скъпоценния Камък от Сион, за да бъде прочитът ти на тази книга благословен и безпрепятствен. Защото от мига след …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – II ГЛАВА

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНЯ НА НАВУХОДОНОСОР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако поне в последните десет години си бил приятел на служение “Мория”, то няма как да не забележиш, че слугата Господен извървя стръмен и трънлив път на Освещение и Просвещение, който премина през цели пет Кръга от Божии Присъствия – като се започне …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – I ГЛАВА

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече времето ни приближава до свършека на стария и грешен свят, толкова по-тежък става свещеният товар върху духа ми, тъй щото носенето му изисква пределната мобилизация на всичката ми вяра в Господ Исус Христос. Това не може да се обясни лесно, нито да бъда достатъчно …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – НАЧАЛО

ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_4

4. ЯВЛЕНИЕТО НА АНТИХРИСТА (ЕФЕКТЪТ НА ЗМИЙСКАТА ОТРОВА) Ето, че стигнах до кулминацията на сатанинската отрова – явлението на Антихрист. Може би малко християни са си задавали въпроса: Защо Сатана разпространи толкова фалшификати на християнство по целия свят? Защо в продължение на толкова много векове властват с пълна сила извратените прочити и тълкувания на Божието …

Нататък ДУХЪТ НА ЛАОДИКИЯ – V ГЛАВА_4

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

11. ОБРЪЩАНЕТО НА АСИРИЯ КЪМ БОГА Разглеждайки времената след Пришествието на Господ Исус Христос на тази земя ще забележим някои събития и Божии пророчества, показващи, че Божията Милост и Любов ще тържествуват категорично в онова време. Когато Исус Христос се завърне в Славното Си Второ Пришествие, ще стана така, че Той и Църквата ще царуват …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

15. ГИБЕЛТА ВЪРХУ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ С разглеждането на това последно знамение аз искам духовно да акцентирам на факта, че то е заключителната изява на Божия Гняв. Някога коравосърдечният Фараон не желаеше да пусне израилтяните, въпреки всичките велики знамения, които Йеова извърши всред Египет. Но това последно знамение е по-особено. То изискваше специална подготовка от …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIV ГЛАВА

14. СГЪСТЕНАТА ТЪМНИНА НА ЗЛОТО Най-светлото знамение, което историята на човечеството помни, беше явлението на Господ Исус Христос на този грешен свят. Нашият Творец, Създателят ни, напусна Небесната Си Слава и прие образ на човек, на Човешки Син, Който се натовари с греховете и беззаконията ни, за да ни приведе при Бог Отец опростени, умити …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIV ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIII ГЛАВА

13. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР И СКАКАЛЦИТЕ Внимание! За разбирането на това знамение е нужно да внимавате. Тук се намесва още една империя на Злото, която в духовния свят е първенец по богопротивност. Има хиляди начини за потапяне в Словото на Живия Бог и нито един не е без полза. Когато аз започнах да разсъждавам върху това …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIII ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга. Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение? Отговорът на този въпрос ще ни …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА