ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА

3. ДВОЙНИТЕ ЧЕЛЮСТИ НА ЛЕВИАТАНА Нека сега да поговоря за двойните челюсти на това зло чудовище.“Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?” - пита Бог.Забележете, че това не са просто челюсти, но са двойни челюсти, тоест, имат две предназначения. Като начало на вашето разбиране за челюстите, нека ви попитам:За какво служат челюстите?Естествено е …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА