ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЕДИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго...” (Йоан 13:34) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Моля се на Господа сърцето ти да бъде внимателно, за …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА