ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – IV ГЛАВА

4. “ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ!” (ВИДЕНИЕ ЗА МИГА НА ГРАБВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Един Свещен товар, тежък като планина, притисна сърцето ми, и аз усетих как за повдигането му се изцедиха и последните ми капчици от Дух и Сила. Аз не зная на кой колко е дадено да носи от …

Нататък ВЛЕЗ В РАДОСТТА НА ГОСПОДАРЯ СИ! – IV ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VII ГЛАВА

7. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА “Дойдете, събирайте се за Великата Божия Вечеря...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Един огромен товар върху плещите ми е на път да извърши всичката съдба, заради която Господ ми е заповядал да го нося. Няма да ти кажа, че ми е било лесно през всичките тези години …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VII ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

6. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА “Блажени тези, които са призвани на Сватбената Вечеря на Агнето...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Натискът върху духа ми и яростните дяволски бури против тялото ми се превръщат за мен в най-категоричното доказателство, че краят не просто е наближил, но вече хлопа пред вратите на сърцата ни. …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – V ГЛАВА

5. ЧЕТВЪРТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Никой от поканените няма да вкуси Вечерята Ми...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам дори да си помисля каква ще е сетнината на онези вярващи, които имат самочувствие на спасени, когато посещават църковни събрания, тотално отстъпили от Завета на Господ Исус Христос. Те вече фатално …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – V ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – IV ГЛАВА

4. ТРЕТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Мога само да се прекланям и благоговея пред благодатните устни на моя Господ и Бог, които са същинският извор на Реката на Живота и най-пламенният Огън от Олтара на Бог Отец. Колко години тези …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – IV ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – III ГЛАВА

3. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Ето, стоя на вратата и хлопам...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дълбоко съм убеден, че предишното видение така е разтърсило сърцето ти, щото да си дадеш сметка колко отговорно и съдбоносно е пребъдването ни в Святия Дух. Защото Този Дух, останал с Църквата през последните две хиляди …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – III ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – II ГЛАВА

2. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Ето, приготвих Обяда Си...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Воден от убеждението, че ще пояснявам духовни истини на духовните човеци, аз още в самото начало те моля да избягаш от всякакво плътско разбиране на Пръстена, Който Господ днес ще даде на Църквата Си. Защото това не е …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – II ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Верен в Благостта Си и Истинен в Милостта Си, че няма никога да ни остави, но ще ни подкрепя до самия край на стария свят, Господ Исус Христос отново проговори на сърцето ми. И преди още да бяха изтекли последните часове на най-благодатната година в живота …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – НАЧАЛО

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ И ЧЕТИРИТЕ ВЕТРИЩА НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече гледам на разрушаващия се край мен свят, толкова по-усърдна става молитвата ми към Господ Исус, за да съкрати дните заради Избраните Си. Защото Верните на Духа Му наистина са стигнали до състояние да превъзмогват и …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – II ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СБЛЪСЪКА МЕЖДУ ЦЪРКВАТА И БЛУДНИЦАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има свидетелство на вярата ми, за което сърцето ми е платило най-скъпата цена, то това непременно е категоричното ми разминаване с пътя и духа на всичките светски църкви. Не пиша това, за да търся нови конфликти или да предизвиквам нови …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – I ГЛАВА