ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_3

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ДОМЪТ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Е КАТО ДОМА НА ФАРЕС? Ако внимателно следиш пророческата благословия на свидетелите около Вооз и Рут, ти ще видиш една духовна градация, започваща първо със силата върху Ефрат, второ - със знаменията над Витлеем и накрая: “…от потомството, което Господ ще ти даде от тая млада жена, …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_3

ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС СТАВА ЗНАМЕНИТ ВЪВ ВИТЛЕЕМ? Няма по-голяма и по-превъзходна длъжност пред Господ от тази - да проповядваш благовестието за Небесното Царство. Когато ти правиш това чрез Силата на Святия Дух и Божието Помазание, тогава със сигурност Бог гледа на теб, като на един, който дава Небесен Хляб на чедата Му. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_1

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЩЕ СТАНЕ СИЛЕН В ЕФРАТ? Повечето от нас стигат във вярата си само дотам, че Исус един ден ще ни грабне при Себе Си и толкова. Ами оттам нататък? Ние няма просто да отидем горе и да се отдадем на един безкраен “лайф из лайф”, понеже Бог има да …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_1

ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА

VII. ПЛОДОВЕТЕ НА ХРИСТОС И ЦЪРКВА-РУТ Братко мой! Оттук нататък книгата е предназначена само за Исаак, който живее в теб, понеже Исмаил няма да понесе дълбочината на откровенията, нито пък ще приеме каквото и да било Господно изобличение. Както сам се убеди, идва един миг, когато ще бъдем при Исус. Това е най-прекрасният миг. Заради …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_3

ТРЕТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Чрез Църква-Рут Господ възстановява Името Си върху Своето наследство. Скъпи мой братко! След всичко, което прочете дотук, аз вярвам, че вече си убеден в една неоспорима истина. Истината, че Господ е забелязал търсещото ти сърце и те е намерил според великата Си Воля и Промисъл, за да ти …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_3

ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_2

ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Той принуждава тщеславната църква да “събуе обувката си”. Нека сега продължа със следващото, което прави Господ Исус Христос, а именно - да принуди тщеславната църква да “събуе обувката си”. В тази стъпка има огромна духовна дълбочина и аз ще те моля да освободиш ума си за Божието разбиране. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_2

ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_1

ПЪРВА ДУХОВНА СТЪПКА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Той принуждава тщеславната църква да похули Църквата-Рут и да я обяви за враг на нейното наследство. Моля те, братко мой, остави настрана всяка мисъл, която тежи в ума ти, всяко земно занимание, всяко тежнение и грижа, защото Святият Дух сега иска да те потопи дълбоко в Божието Сърце. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА_1

ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА

VI. ПЪЛНАТА НАГРАДА ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВЪРХУ ЦЪРКВАТА-РУТ Скъпи братко, дойде онази част от книгата, в която, воден от Господ Исус, ще навляза дълбоко в Божиите планове, които днес се изявяват на Църквата. Искам да ти кажа, че Словото, което ще получиш, е Божия Милост върху всички нас. Не мисли, че авторът на тази …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VI ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_7

СЕДМА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут отваря покривалото на смирението си пред Бога и в това покривало Исус събира участващите в Грабването. Братко мой! Ето, че с тази седма стъпка настъпва най-сюблимният момент в историята на последната Жива Църква - Пророческата Църква-Рут. Аз отново ще те помоля да избягаш от всяко човешко разбиране за тази …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_7

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_6

ШЕСТА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут преживява дълбокото си духовно смирение под покривалото на Исус, за да бъде напълно освободена от властта на тщеславната църква. След всичко, което прочете до тук, ти скъпи читателю трябва да си наясно, че пророческата Църква-Рут няма алтернатива. А ако има някаква алтернатива, тя се състои в личния ти избор …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_6