ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

2. ХЪЛМЪТ МОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАЛ ЖЛЪЧНАТА ОМРАЗА НА ДЯВОЛА ПРОТИВ БОГА И БОЖИЯ ХРАМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вярвам, че след прочетеното в предишната глава сърцето ти истински тържествува в Господа. Защото наистина в живота ни е дошъл мигът, в който Исус изпълнява писаното от Апостола Му: “А Бог на мира, скоро ще смаже …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

ДВАНАДЕСЕТ СТЪПКИ КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ НА ХЪЛМА “МОРИЯ”

ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ Да приемеш в сърцето си, че Истинската Вяра в Бога е Вярата на Божия човек Авраам, който принесе сина си Исаак на Хълма Мория, както и ти духовно ще принесеш жертвата на собствения си живот на същия Хълм. Вяра, която Сам Исус изповяда и проповядва на земята, като стана Спасителна …

Нататък ДВАНАДЕСЕТ СТЪПКИ КЪМ ГОСПОДНИЯ ХРАМ НА ХЪЛМА “МОРИЯ”

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОРИТЕ И ХЪЛМОВЕТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Ние вече започваме пътуването в тази необикновена книга. Пътуването към Гласа на Възлюбения. Пътуването към онова духовно състояние, при което сърцето на човека е отворено за Гласа на Бога. От думите на Господ Исус, с които завърших предисловието, ти разбра, че сам Бог Отец …

Нататък ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – II ГЛАВА

2. ДУХЪТ И СИЛАТА НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! През всичките години на моята вяра в Исус аз знаех, че трябва да изкача много стъпала от познанието за Бога. Още помня първите си трепети, с които четях “Битие” и мечтаех да бъда като Яков, който видя отвореното Небе и слизащите ангели по стълбата. …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – II ГЛАВА

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – I ГЛАВА

I. ВИДЕНИЕТО С РЪЖДЯСВАНЕТО НА СРЕБРОТО НА НЕЧЕСТИВИТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато един Господен слуга знае, че Бог му е гласувал Собственото Си Доверие, той пребъдва в страх и трепет пред Него, та всякога да задържи призванието и избирането си. Защото това – да задържиш Божието благоволение върху сърцето си - е …

Нататък ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА I – I ГЛАВА