СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VI ГЛАВА

6. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ - ПЕТНА И ПОЗОР В ЦЪРКВАТА В тази глава искам да насоча вниманието ви върху една тенденция, която все повече и повече ще се засилва до времето на свършека. Това е тенденцията на дявола да държи Христовото Тяло с петна, да опозорява духовното общение между вярващите и така да изолира мнозина …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VI ГЛАВА