СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VI ГЛАВА

6. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ - ПЕТНА И ПОЗОР В ЦЪРКВАТА В тази глава искам да насоча вниманието ви върху една тенденция, която все повече и повече ще се засилва до времето на свършека. Това е тенденцията на дявола да държи Христовото Тяло с петна, да опозорява духовното общение между вярващите и така да изолира мнозина …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – VI ГЛАВА

ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой, искам да знаеш, че когато ядеш земна храна, тогава живееш земния си живот. Но когато се храниш с Небесна Храна, тогава живееш Небесния Живот. Защото храната отговаря на живота. И човек не живее, за да яде, но яде, за да живее. Преди две хиляди години на земята дойде …

Нататък ЧИСТИ И СВЯТИ НА ПАСХАТА – I ГЛАВА