ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЯТА НА ХРИСТОВАТА СВЯТОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз със сигурност не зная колко Божии човеци през тези две хиляди години християнство са станали наистина Жертви Господни, за да разрушат наложеното религиозно статукво от духа на Антихрист. Аз дори силно се съмнявам, че е имало толкова могъща вълна на Освещение, …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА