НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

6. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “НАДЕЖДА” (Видение за Любовта, която на всичко се надява) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето че стигнах до последната от неизразимите думи на Любовта. Дума, която Господ разкри на сърцето ми с разтърсващо видение. Но нека не изпреварвам събитията, а да започна оттам, че Исус отново беше до мен и ми говореше, …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – VI ГЛАВА

ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КОТВАТА, ПРЕМИНАЛА ОТТАТЪК ЗАВЕСАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга, на когото Господ даде изобилен достъп до Престола Си, и изключително изобилие от Съкровищницата Си, аз нямам нито една причина за безпокойство или несигурност в оставащите до свършека на този свят месеци и години. Без значение дали Грабването би настъпило …

Нататък ТЪРПЕНИЕТО И ВЯРАТА НА СВЕТИИТЕ – III ГЛАВА

СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_3

III. СИМВОЛИТЕ НА ХРИСТОВАТА НАДЕЖДА 3. ВИДЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ЗЛАТНАТА КОРОНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вече десет години върху служение “Мория” се хвърля сянка от тотално отрицание и абсолютно похулване. Десет години тази сянка съблазнява неутвърдени в Христовата Вяра човеци и те бързат да помрачат сърцата си, казвайки “Амин” на всяка хула …

Нататък СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_3

СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_2

III. СИМВОЛИТЕ НА ХРИСТОВАТА НАДЕЖДА 2. ВИДЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ЗЛАТНИЯ ПРЪСТЕН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С чувство на най-голяма отговорност и трепет пред Волята на Господа и Неговите праведни съдби аз пристъпвам към пророческото видение, което ще се открие в главата на тази пророческа книга. И за да разбереш защо е толкова …

Нататък СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_2

СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_1

III. СИМВОЛИТЕ НА ХРИСТОВАТА НАДЕЖДА 1. ВИДЕНИЕТО В СФЕРАТА НА ЗЛАТНАТА ТРЪБА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След като в изобилната Си Благост и Милост Господ ни даде да познаем първите три символа на Неговата Вяра, положени върху Стените на Скъпоценния Камък, ние трябва да продължим нататък – към следващите три символа, които са …

Нататък СИМВОЛИТЕ НА СКЪПОЦЕННИЯ КАМЪК – III ГЛАВА_1