ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – VI ГЛАВА

6. ПУЛСЪТ НА ХРИСТОВАТА КРЪВ (ИЛИ КАК ДА УСИЛВАМЕ НАШЕТО ОБЩЕНИЕ СЪС СВЯТИЯ ДУХ) От предишните глави вече разбрахме какъв е духовният еквивалент на пролятата Христова Кръв и как да го използваме в нашия живот. Понеже желанието на Отец е да бъдем духовни, а не плътски: “Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – VI ГЛАВА

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – V ГЛАВА

5. ХРИСТОВАТА КРЪВ В ГЕТСИМАНИЯ (ИЛИ ЗА СИЛАТА В МИГОВЕ НА СТРАДАНИЕ) Понякога става много трудно. Толкова трудно, че имаме чувството, че няма да издържим. Адът застава против нас и иска да ни победи. Желае да ни пробие с огнените си стрели и да ни върне в света, да ни окове в старите вериги. Дяволът …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – V ГЛАВА

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – IV ГЛАВА

4. ХРИСТОВАТА КРЪВ - НАШИЯТ ИЗТОЧНИК ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ Когато заживеем в Христовото Тяло ние сме части на Христос и като такива сме изключително ценни в очите на Бог. Нашите нужди и проблеми, вълнения и копнежи, стоят неизменно в Божието Сърце. В “Евангелието на Лука” Исус говори за Божиите благословения, като казва: “И тъй, не търсете …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – IV ГЛАВА

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – III ГЛАВА

3. ХРИСТОВАТА КРЪВ - НАШЕТО НОВОРОЖДЕНИЕ Има две паметни дати, които християнинът помни през целия си живот. Това са нашето физическо рождение и духовното ни новорождение. Чудесно е когато се ражда човек. Малко нежно и розово същество излиза от утробата на майката. Пъпната връв, свързваща детето с майчиния организъм, се срязва. Гърдичките се пълнят с …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – III ГЛАВА

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – II ГЛАВА

2. ХРИСТОВАТА КРЪВ - НАШЕТО СПАСЕНИЕ “Господи Исусе!” - изговаряме ние и товарът на греха се опитва да ни смущава и върне назад, сякаш ни кара да бъдем недостойни за Спасение пред Пречистия Бог. “Моля Те, Исусе! Спаси ме! Поръси ме с Кръвта Си и прости греховете ми!” Думите се изтръгват, сълзите рукват, а мъката …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – II ГЛАВА

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – I ГЛАВА

1. ХРИСТОВАТА КРЪВ Близо две хилядолетия една Кръв пулсира с могъща сила и очиства от смърт и грехове милиони човешки сърца. Христовата Кръв! Драгоценната Кръв на Божия Агнец, пролята на Голготския кръст! Стотици поколения от онзи миг до днес са били изтръгнати от веригите на смъртта, от челюстите на Сатана, от лабиринтите на света и …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – I ГЛАВА

ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Дълго време тази книга се раждаше в сърцето ми. Като всички християни приемах сила от Кръвта на Исус Христос. Разбирах, че в тази Кръв има голяма мощ. С нея изгонвах демони, възвръщах мира в сърцето си, усилвах Благодатта върху себе си, когато я споменавах в молитвите си към Небесния Отец. Но …

Нататък ПУЛСЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VI ГЛАВА

6. КОГА ЕДНА ПЛЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТРУП? Отново, за кой ли път, аз ще насоча вниманието ти към Адам и Ева. Искам да знаеш, че Книгата Битие е Книга на Началата и когато някой бъде воден от Бога да открива причините и следствията в първите глави на “Битие”, то такъв е воден от Дух …

Нататък НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VI ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВОДИТЕ В КРЪВ Нека тук се запознаем с първото знамение на Бог Йеова против империята Египет. Искам да знаете, че ако има нещо, което ще преизпълни Божието Сърце във времената на Голямата Скръб, то това ще бъде Любовта Му към Израил. Ето защо първото знамение, което пророк Моисей ще извърши, ще е …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VII ГЛАВА

7. ЕГИПЕТСКИЯТ СТРУПЕЙ ИЛИ ЗА БОЖИЕТО ПРОКЛЯТИЕ НАД ОКУЛТИЗМА Не съществува нито едно беззаконие, което да няма своето наказание от Бога. Всяко нещо се заплаща с нужната цена. И най-скъпоценната вест за нас, като повярвали в Господ Исус Христос, е тази, че Той плати за греховете ни и стана проклет на Кръста заради нас. Чудесно …

Нататък ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VII ГЛАВА