ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

3. ПРАЗНИКЪТ НА ГОСПОДНАТА ПАСХА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините и видя коренната промяна, станала в сърцето ми, аз вече зная, че Исус ме е въздигнал в Духа Си, за да бъда участник на Неговата Пасха. И не просто участник, но работник за Святото Му Дело. Имаше време в живота …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – III ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

ЗАЩО ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА-РУТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС СТАВА ЗНАМЕНИТ ВЪВ ВИТЛЕЕМ? Няма по-голяма и по-превъзходна длъжност пред Господ от тази - да проповядваш благовестието за Небесното Царство. Когато ти правиш това чрез Силата на Святия Дух и Божието Помазание, тогава със сигурност Бог гледа на теб, като на един, който дава Небесен Хляб на чедата Му. …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – VII ГЛАВА_2

МЪДРОСТТА НА АГУР I – IV ГЛАВА

4. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТИТЕ ПОКОЛЕНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че осъзнаваш колко съдбоносни за сърцето ти и живота ти са тези пророчески видения, свързани със скъпоценните камъни на Бога и Отца. Ето, казвам ти, че Небесното Царство на Исус щеше отдавна да е слязло на земята, ако …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – III ГЛАВА

3. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА БОЖИЯТА ДОСТАТЪЧНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная колко още му е останало на този грешен и бунтовен свят. Но мога със сигурност да кажа, че Небесният Отец вече утвърждава последните скъпоценни камъни в Своя Свят Дух, преди изцяло да сглоби в едно Небесният Ерусалим. И ето по тази …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – III ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 6 ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ТРАПЕЗАТА В ХРАМА Братко мой! Верни ми приятелю! Без всякакво съмнение, но със съвършена увереност ще ти заявя, че днес Господ ми дава най-чудното и най-прекрасното посвещение в живота ми. Посвещението – да гледам Небесните черти на Лицето Му и да ги откривам като Свят Дух в Неговия Храм. Лишени от подобно …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 6 ГЛАВА