ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – V ГЛАВА

V. СТЪЛПОВЕТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ Интересен е подходът, който светът е усвоил, за да прави реклама на религията. Ако отидете на екскурзия в Рим, маршрутът ви непременно ще има за обект на посещение базиликата “Свети Петър”. Екскурзоводът ще ви заведе при нея и ще започне да ви обяснява колко е величествена тя. Повечето хора ще …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – V ГЛАВА

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – IV ГЛАВА

IV. ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА (ИЛИ ЗА ВЯРАТА ДОКРАЙ) Всеки път, рано или късно, приключва. И когато човек се обърне назад, вижда пътя, който са извървели нозете му. Вижда страданието и болката, вижда миговете на радост и щастие. Вижда пропуснатото или извоюваното, вижда загубеното или спечеленото. И колко е хубаво, там, при края на пътя, човек …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – IV ГЛАВА

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_3

3. ВРАТАТА КАТО ВХОД НА БОЖИЯТА СЛАВА Както за дървото има сезон за разлистяне и сезон за раждане на плодове, така пред Църквата Господ е положил сезони. Характерното при сезоните е, че те следват своя ненарушим кръговрат, тоест, след зимата винаги идва пролет, а след пролетта - лято. През тези две хилядолетия Църквата премина през …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_3

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_2

2. ВРАТАТА КАТО ВХОД ЗА СЛУЖЕНИЕ За повярвалия в Исус Христос е естествено състоянието на духовен растеж. В началото той е като младенец, който се храни с чистото духовно мляко, но идва момент, когато възмъжава и Бог му показва отговорностите, които трябва да поеме в живота си. Тези отговорности формират мисията, която християнинът ще има …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_2

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_1

1. ВРАТАТА КАТО ВХОД ЗА ИЗКУПЕНИТЕ Това е първата врата, през която преминава християнинът. Когато повярваме в Исус и предадем живота си в Неговата ръка, Святият Дух взима контрол над сърцата ни, над умовете и душите ни, за да ни покаже ясно Вратата, през която трябва да минем. Именно Вратата е прицелът на нашата вяра, …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА_1

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА

III. ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА Тук ще продължа да разглеждам думите на Бог към Филаделфийската църква. След Давидовия ключ, като велико насърчение, Исус продължава да говори за огромното Си благоволение към християните под тази църква. В следващите стихове Той не просто насърчава, но показва Истинския и Верен Път на Своята Църква - пътят, минаващ …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_5

5. ХВАЛЕНИЕТО НА ДАВИД Като начало на тази тема, която считам за предмет на най-дълбоко удовлетворение, искам да си припомним едни думи на Исус, записани в “Евангелието от Матея”: “Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак Небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_5

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_4

4. СМИРЕНИЕТО НА ДАВИД Към всички духовни качества, които притежаваше Давид, трябва да прибавим и Смирението. Той се беше научил на такова покорство спрямо Божията Воля, щото във всичките си пътища поставяше Господ пред себе си. Давид не винаги можеше да разбере защо Бог реагира по един начин, когато той очаква друг. Но именно в …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_4

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_3

3. НЕЗЛОБИЕТО НА ДАВИД “Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата...” (Матея 12:34) Следвайки тези Христови думи можем с точност да разберем какво е препълвало сърцето на Давид. Той беше помазан не само да бъде цар на Израил, но и най-превъзходният псалмопевец на Господа. В псалмите на Давид заблестява по неповторим начин едно духовно …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_3

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_2

2. ДЪРЗОСТТА НА ДАВИД Тук ще продължа да разглеждам сблъсъка между Давид и Голиат. Давид не само имаше желание да защити Името на Всемогъщия. Той щеше да се одързости, за да го направи. Ревността за Бога щеше да роди едно друго духовно качество - Дързостта. Сега ще видим как беше провокирана Дързостта в Давидовото сърце. …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_2