ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

2. ВЪНШНАТА ДРЕХА НА ЛЕВИАТАНА Нека да разберем какво представлява външната дреха на Левиатана. Преди всичко това е дрехата, с които той се изявява на света. Всеизвестна е поговорката, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Ето защо, за да бъде Левиатанът приет от света, той ще се облече в привлекателна дреха. Дреха, която …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЕДИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго...” (Йоан 13:34) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Моля се на Господа сърцето ти да бъде внимателно, за …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти...” (Изход 20:17) Скъпи ми братко! Верни …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – V ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДЕВЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не свидетелствай лъжливо против ближния си...” (Изход 20:16) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дяволско проявление на този свят, което да е донесло най-много скръб и страдание на сърцето ми, то това проявление е лъжата. Тази лъжа, която …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ОСМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не кради!” (Изход 20:15) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Да ти казвам, че последното видение предизвика буря в духовния свят ще бъде излишно. Но аз споделям това с теб, понеже самото сгъстяване на сатанинската ярост е свидетелство, че дяволът …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – III ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕДМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не прелюбодействай!” (Изход 20:14) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ Исус да преобрази ума и сърцето ти, тъй щото да притежаваш Неговия ум и Неговото Сърце. Моля се именно за това, понеже нещата, които …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – II ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ШЕСТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не убивай!” (Изход 20:13) Братко мой! Верни ми приятелю! Този свят не просто върви, но препуска с всички сили към собствената си разруха и унищожение. И една дума влиза със страшна сила в битието на човеците, за да ги отнеме …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – I ГЛАВА