ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА