ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ЗА СМЪРТОНОСНИТЕ ПОРОЦИ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪРЦА (ПОСЛЕДНИТЕ СЪЛЗИ НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Човек трябва твърде много да обича Господ и да се остави от всичко на този свят, за да разбере и проумее Сърцето Му. Години наред аз слушах думите на Исус и приемах с вяра виденията Му. Години наред …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – I ГЛАВА

ЗА ВЕЧНИЯТ ДОМ НА НЕЧЕСТИВИТЕ (ДЕВЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вярваш ли, че Господ е пролял много сълзи за нас? Вярваш ли, че в Неговото Сърце има Милост, огромна като океан? Казвам ти, че в Небето няма нито един ангел или праведник, който да злорадства и да се радва …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – IV ГЛАВА

ЗА ЦЪФТЕЖА НА БАДЕМА И ТЕЖЕСТА НА СКАКАЛЕЦА (ОСМАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която Господ да показа на сърцето ми състоянието на целия свят в тези последни месеци и години, то това е думата “бунт”. И тази дума, (която е дух) е превърнала битието на стотици …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – IV ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – III ГЛАВА

ЗА СТРАХА И ТРЕПЕТА ОТ ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ (СЕДМАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! За нещата, които сега ти предстои да прочетеш, Господ ми е давал да говоря многократно. Защото отново става дума за страха. И то не кой да е страх, но страхът от високопоставените, сиреч, от лидерите на религиозното царство Вавилон. …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – III ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – II ГЛАВА

ЗА КРАЯ НА ПЕСЕНТА И ГЛАСОВЕТЕ НА ОМРАЗНИТЕ ПТИЦИ (ШЕСТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В продължение на няколко дни аз трябваше да превъзмогвам над Вавилон, и най-вече – над неговото демонично свърталище, което вдигна страшен писък в ушите ми. Но аз знаех, че трябва да претърпя на всичко, за …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – I ГЛАВА

“ИСТИНА ВИ КАЗВАМ: НЕ ВИ ПОЗНАВАМ!” (ПЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Казвам ти истината в Христа и не лъжа, че дори в този момент, когато набирам текста на компютъра, за да опиша петата от горчивите сълзи на Божията Скръб, аз чувствам всичката ярост на дявола против тялото си. За всяко …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО II – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – VI ГЛАВА

ЗА ИНТЕРНЕТ, БИОМЕТРИЯТА И ЧАРОДЕЙСТВОТО (ЧЕТВЪРТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че за нещата, които ще прочетеш тук, аз трябваше да преживея ужас от непрестанни дяволски провокации, които продължиха цяла седмица. Ден и нощ, нощ и ден, дяволът се опитваше по всякакъв начин да осуети моята духовна връзка …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – VI ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – V ГЛАВА

ЗА ЗАВЕТА МЕЖДУ ДЯВОЛА И ЧОВЕЦИТЕ (ТРЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че няма по-голяма тежест и изпитание за един Божий слуга от това - да яви на цялото Божие домочадие каква е Скръбта на Небесния ни Баща. Ето, казвам ти, че през последните дни Божият товар …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – V ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – IV ГЛАВА

ЗА СВЕТА НА СТРАХА, ТРЕПЕРЕНЕТО И ПРЕГЪРБВАНЕТО (ВТОРАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Приятелю на сърцето ми! Казвам ти Истината в Христа и не лъжа, че за десет години на посвещение и битка с началствата и властите на Вавилон сърцето ми се нагледа на човешки страх, човешко треперене и човешко прегърбване. То не …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – IV ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – III ГЛАВА

ЗА СВЕТА НА ОБЛАЦИТЕ И МРАКА (ПЪРВАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Братко мой! За изминалите години на моето служение пред Господа, аз многократно издигах глас, пълен с Божията ревност и изобличение. Без страх от началства и власти, без страх от пастири-наемници и всякаква религиозна паплач, окупирала върховете на религиозната йерархия. Това беше моята вяра в …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО I – III ГЛАВА