ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – II ГЛАВА

2. ЧАСЪТ НА СЪВЪРШЕНАТА ЖЕРТВА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да ти даде Съвършеното Си водителство и здрав разум. За да проумееш пророческите видения в тази книга и да си ги обясниш правилно. Понеже някой би могъл да реши, че с едно единствено видение брат Стефан покори три Жертви, …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – II ГЛАВА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – I ГЛАВА

1. ПЪТЯТ КЪМ СЪВЪРШЕНАТА ЖЕРТВА (ВИДЕНИЕ ЗА ОГЪНЯ КАТО СОЛ И СОЛТА КАТО ОГЪН) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че ако има дума, която мнозинството от човеците иска изцяло да игнорира от живота си, то това е думата “жертва”. Естественият и земен човек не обича тази дума. Тя му се струва …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – I ГЛАВА

ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – НАЧАЛО

ЗА ЖЕРТВАТА И СОЛТА (ВМЕСТО ПРЕДГОВОР) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има една потребност в битието на много творци, до която те прибягват в края на всяка календарна година. И това е потребността от равносметка. Сиреч – поглед към изминалите седмици и месеци, в които човек е живял, създавал и творил. Тази потребност дойде …

Нататък ЕЛОИ, ЕЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ! – НАЧАЛО