ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти...” (Изход 20:17) Скъпи ми братко! Верни …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – V ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

5. ПОРТАТА НА ПОХОТТА Сега нека да продължа с четвъртата порта. Когато Исус ми даде видението за нея, Той ми каза: “Виж четвъртата порта. Портата на похотта. Защото тук е мястото, където умират най-голям брой от човеците…” След думите на Исус пред очите ми се разкри и самата порта. Мога със сигурност да ти кажа, …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – V ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД КАПЕРНАУМ “Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7) Братко мой! Верни ми приятелю! Усещаш ли как Мечът на Пророческия Дух е отрязал завинаги от сърцето ти властта на онези смъртоносни и жестоки началства и власти, …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

ОГЪНЯТ НА НЕГОДУВАНИЕТО – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ИЗЛИЧАВАНЕТО ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА “Приложи беззаконие на беззаконието им; и да не участват в Твоята правда. Да се изличат от Книгата на Живота и с праведните да се не запишат...”  (Псалом 69:27-28)  Братко мой! Верни ми приятелю! Всичко, което прочете до този момент от тази книга, касае съдбата на нечестивите човеци. …

Нататък ОГЪНЯТ НА НЕГОДУВАНИЕТО – V ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ХВЪРЛЕНИЯ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само Господ, на Когото служа със сърцето си, може да ти потвърди какво коства на пророка Му написването на страниците от тази книга. Само Исус може да ти каже, че по Собствената Си Воля и Личен избор реши да противопостави един от …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – I ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО В ЗАЛАТА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Скъпи мой братко! Приятелю на сърцето ми! Няма да те питам дали знаеш какво значи съблазън, понеже всички ние сме виждали съблазни, не веднъж и дваж в живота си. Но аз непременно ще напомня на всички християни думите на Христос, с които Той ни предупреди в Евангелието: …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЪЛНОМОЩИЯТА, ДАДЕНИ НА ДЯВОЛА И така, скъпи мой братко, аз започвам да описвам видението, което лично за мен беше като падане на люспи от очите ми. Като проглеждане и проумяване на истини, за които съм бил сляп. Но какъв друг бих могъл да бъда, след като колурият за очите ми не е …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – II ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

1. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЯВОЛСКИТЕ ЗВЕЗДИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Преди да навляза в разтърсващите видения, дадени ми от моя Господ, аз искам да проумееш, че Любовта на Исус към нас е неизразимо по-голяма и по-дълбока, отколкото бихме могли да си помислим и представим. С тази Пламенна и Свята Любов Господ съкруши и …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вече зная в сърцето си, че стигнах върха на своето пророческо служение пред Господ Исус Христос. Зная също, че след книгата за “Тъмната сянка на човекоубиеца” мнозина ще решат в сърцата си, че това е краят на писането за Божия пророк. Всъщност – едно такова заключение …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО

СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА – V ГЛАВА

5. ТЪМНО МНОЗИНСТВО ИЛИ СВЕТЛО МАЛЦИНСТВО? Знаеш ли каква е разликата между Божият ум и човешкият ум? Разликата е тази, че човешкият ум се впечатлява от големите неща, докато Божият ум - от малките. Години наред аз трябваше да стоя пред Бога и да се опитвам да Го разбера. Години наред Той трябваше да ме …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА – V ГЛАВА