МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – X ГЛАВА

10. СТЪЛПЪТ НА ИСКРЕНОСТТА Ето, че Господ вече ме водеше към последният стълп на Мъдростта. Но миг, преди аз отново да го докосна с ръцете си, очите ми срещнаха Исусовите. А така забелязах, че дълбоките и прекрасни зеници на Господ бяха пълни със сълзи. Това ме смути и аз съвсем тихо Го попитах: “Исусе! Наскърбих …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – X ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

9. СТЪЛПЪТ НА ПРИМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За много от пророческите книги, дадени ми от Исус, аз казвах, че са граница на всяко съвършенство. Но сега, след видението с пълнотата на Мъдростта вече зная, че Божието съвършенство няма граници. И ако устата Господни обещаха, че Божиите чеда ще шестват от Слава в Слава, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VIII ГЛАВА

8. СТЪЛПЪТ НА ПЪЛНОТАТА Миг преди ръцете ми да докоснат петия от стълповете на Божията Мъдрост, Господ отново вдигна ръката Си, като ми каза: “Този е стълпът на най-голямата възможна пълнота от Божията Мъдрост. И затова при допира на сърцето ти до него ти отново ще преживееш видение, в което Аз ще ти разкрия нещата, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VIII ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VII ГЛАВА

7. СТЪЛПЪТ НА УМОЛЯВАНЕТО След последните думи на Исус тялото ми възвърна естествените си форми и аз с вълнение се приближих към следващия от стълповете на Мъдростта. Миг, преди да го докосна с ръцете си, Исус вдигна ръката Си, като ми каза: “Този стълп, момчето Ми, е по-особен. Затова се приготви да изживееш едно ново …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VII ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VI ГЛАВА

6. СТЪЛПЪТ НА КРОТОСТТА Едва отпуснал дланите си от допира със стълпа на Миролюбието аз с вълнение прекрачих до следващия стълп, който беше стълпът на Кротостта. И като гледах очите на Исус, които ме подканяха да докосна стълпа, аз вече допирах дланите си до Небесния мрамор. В този момент с мен се случи нещо чудно …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VI ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – V ГЛАВА

5. СТЪЛПЪТ НА МИРОЛЮБИЕТО След думите на Господ ние се приближихме до стълпа на Миролюбието. И аз протегнах ръцете си към самия стълп, както сторих и първия път. А от допира на ръцете ми със самия стълп стана така, щото усетих в сърцето си прилив от вълни на могъщо Божие течение. Тези вълни буквално потопиха …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – V ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IV ГЛАВА

4. СТЪЛПЪТ НА ЧИСТОТАТА След думите Си Исус отново хвана ръцете ми и само след миг ние се намерихме пред мраморните стълпове на Мъдростта. А Господ ми посочи първият стълп, който бе стълпът на Чистотата, като каза: “Докосни го! И нека сърцето ти се допре до пълнотата, която ти дава Моят Отец и Бог…” След …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – III ГЛАВА

3. СТЪЛПОВЕТЕ НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато съм искал да захвърля всичко и да се върна назад. Имало е мигове, когато натискът върху душата ми е ставал толкова жесток, щото алтернативата на смъртта е била желателен изход за мен. Защото, ходейки с Исус, аз винаги съм …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – III ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – II ГЛАВА

2. ДОМЪТ НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, за което съм готов да стоя в молитва и ридание пред Бога, то това е Божиите чеда да бъдат закрепени от Него с такава Сила, че никога Божията Мъдрост да не изчезне от живота им. Защото е страшно да останеш на онзи жалък …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – II ГЛАВА