ВЕТИЛ I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Повярвай на искреността ми, че след написването на последната книга за “Тайните на Царството” преживях възможно най-страшните угнетения, тъй щото една твърде голяма умора легна на сърцето ми. И аз многократно молих моя Господ да потвърди със Святия Си Дух на всичките Божии чеда, че Божият …

Нататък ВЕТИЛ I – НАЧАЛО

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА

V. СЕДЕМТЕ ДУХОВНИ СТЪПКИ НА ЦЪРКВАТА-РУТ Готов ли си да следваш Господ Исус? Готов ли си да направиш последното усилие на сърцето си, за да придобиеш Царството? Тогава бъди внимателен във всичко, което Бог ще ти разкрие в тези седем стъпки на пророческата Църква-Рут, защото това са стъпките към Вечността. А сега нека да ти …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА