КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – НАЧАЛО

“КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА?” “Видях още под слънцето мястото на съда, а там беззаконието, и мястото на правдата, а там неправдата...” (Еклесиаст 3:16) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! При всичката страшна умора и духовна тежест, смазваща сърцето ми, аз отново се почувствах длъжен. Длъжен пред Бога, на Когото служа. Длъжен пред всичките …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – НАЧАЛО

КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КНИГИТЕ НА ПРОКЛЕТИЯТА И ВЕЧНОТО ОСЪЖДЕНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! При всичкото злострадание и страшно угнетение на душата ми, аз отново ще отворя устните си, за да благословя Името на моя Господ Исус Христос. Ще Го благословя с думите на сърцето си, защото Той употреби младостта ми за битката против …

Нататък КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – III ГЛАВА

КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С КНИГИТЕ НА ОПРАВДАНИЕТО, ИЗКУПЛЕНИЕТО И СПАСЕНИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Подложен на върховно изпитание от чудовищния натиск на дявола, аз чак сега осъзнавам колко дълбока може да бъде думата “превъзмогване”. Защото след видението с Книгата на Живота усетих над сърцето си струпване от демонични сили. Струпване, по-голямо от когато и …

Нататък КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С КНИГАТА НА ЖИВОТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Измежду многото велики и дълбоки тайни, които Господ може да открие на сърцето ти, най-дълбока и най-велика си остава тайната, свързана с Книгата на Живота. Защо смятам така? Именно защото става дума за необикновена Книга. За Книга, която няма да намериш в нито …

Нататък КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – I ГЛАВА

КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С всичката вяра в сърцето си зная, че не ти е било леко през времето, докато си чакал продължението на пророческите видения от Скритата Манна на нашия Господ Исус Христос. Същото в пълна степен се отнася и за мен, понеже преживях злострадание и угнетение, сгъстени до …

Нататък КНИГИТЕ НА СТРАШНИЯ СЪД – НАЧАЛО

ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НОВИТЕ ГЛЪТКИ ОТ СКРИТАТА МАННА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали можеш да си представиш колко голяма е привилегията да бъдеш от Господните съдии през времето на Милениума. Но сега ще ти кажа, че тази привилегия в никакъв случай не може да бъде изненадваща новина за просветените Божии хора. …

Нататък ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – II ГЛАВА

ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – I ГЛАВА

1. “ЕТО, СЪДИЯТА СТОИ ПРЕД ВРАТИТЕ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има причина беззаконието на нечестивите днес да се умножава многократно, то без всякакво съмнение това е поради тяхната безнаказаност. Аз не зная дали можеш да си представиш какво представлява безнаказаността, но те моля да приемеш, че тя е наложеният от Бога наркотик …

Нататък ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – I ГЛАВА

ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Събрал всичкото си духовно усилие и разпалил докрай ревността си, аз отново заставам в присъствието на Святия Дух и в дълбоко посвещение за моя Господ и Бог. Няма да ти казвам, че ми е било лесно през изминалото време, нито ще заблудя когото и да било, …

Нататък ДЕНЯТ НА СТРАШНИЯ СЪД – НАЧАЛО

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПРИСЪДА ВЪРХУ РОДА НА НЕЧЕСТИВИТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека никой никога да не излъже сърцето ти, че да бъдеш християнин е едва ли не най-обикновеното нещо на света. Защото за мнозина принадлежността към Христос се е превърнала в един вид традиционна мода. Тъй де, християнин съм! Да не …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

СВЪРШЕКЪТ НА ВЕКА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Господ Исус Христос сега към сърцето ти идва една извънредна пророческа книга. Книга, с която Спасителят още повече ще просвети очите на всички ни, за да не бъдем в недоумение от знаменията и трусовете, които ще продължат да се случват по целия свят. …

Нататък СВЪРШЕКЪТ НА ВЕКА – НАЧАЛО