ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

3. ПЛЕВЕЛИТЕ НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Хвани сега ръката Господна и не я изпускай, докато не видиш изтление и докато духът ти не се възкачи в Небесния Ерусалим. Отново те моля! Хвани ръката Господна, защото Исус е безкрайно Верен да потвърждава с Присъствието Си всяка пророческа книга на Сион. Защото ето …

Нататък ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – III ГЛАВА

ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗСУШИТЕЛНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА Братко мой! Верни ми приятелю! Няма защо да крия от теб, че пътят към Спасението наистина е най-трудното и отговорно призвание в живота на човека. Години наред аз съм оставал в неведение относно духовния свят и властта на нечестието, която е скрита в него. Години наред съм си …

Нататък ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – V ГЛАВА

5. КАК СРЕБРОЛЮБИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В АЛЧНОСТ? Знаеш ли, братко мой, че твърде често ние обичаме да играем роля на първооткриватели? И тази наша склонност е заредена с рискове от падения и кризи. Ние не искаме да се вдъхновим от опита и поуките на други преди нас, но решаваме, че нашият живот е по-специален случай, …

Нататък ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – V ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

5. ДУХОВНОТО ПОСВЕЩЕНИЕ НА МАМОН ОТ ЛУЦИФЕР Отново се върнах към съдебния процес и видях как в залата настъпи раздвижване и вълнение, защото Исус отново се изправи, а духът на Мамон млъкна. А Господ го посочи, като му заповяда: “Разкажи за личното си посвещение от Луцифер, когато той ти даде властта над целия свят и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С МАМОН - ЧЕРВЕЯТ НА АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад в годините, аз виждам, че Мамон е сатанинският дух, когото моят Господ е съкрушавал най-много в пророческите видения, които ми е давал. Като се започне от трилогията против търговците в Храма и се стигне до горкото на …

Нататък МЕРЗОСТТА, КОЯТО ДОКАРВА ЗАПУСТЕНИЕ – IV ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_2

2. МРАЧНАТА СЯНКА НА СРЕБРОЛЮБИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За смъртоносната вреда от сребролюбието Господ е изливал в сърцето ми твърде много. Като се започне със словото против търговците от Храма и се премине през съдебния процес против духа на Мамон, та се стигне до виденията с бедния Лазар и богаташа. В крайна сметка …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – I ГЛАВА_2

ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ – V ГЛАВА

5. “МОЕТО” НА ЛЪЖЕПРОРОКА ИЛИ ЗА ВРЪЗКИТЕ НА КОРИСТОЛЮБИЕТО, АЛЧНОСТТА И СРЕБРОЛЮБИЕТО Кърви ли сърцето ти, братко мой? Защото сега ти казвам, че моето кърви. И ако би ме попитал кой така ме нарани, та да прокървя, то ще ти посоча Царя на Сион и на Него ще въздам благодарение и почит. Понеже кой от …

Нататък ПАЯЖИНАТА НА ВЕЧНАТА СМЪРТ – V ГЛАВА