ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

Мили приятели на служение Мория!Нека не ви смущава мълчанието ми, сиреч, публикуването на стари или нови послания в блога на Божия Пророчески Дух. Защото вече настъпи времето Господният слуга да замлъкне, а Господ Исус Христос да проговори съдбоносно с Гласа Си. Да проговори така, както очакват последните Му Верни люде, угнетени до смърт от умноженото …

Нататък ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СОДОМСКИЯ ЖЕЗЪЛ НА АНТИХРИСТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-скъпа цена се плаща за Слово, дошло от Бога, толкова по-спасително е то за човешките сърца. Аз не искам да успокоявам никого с розови обещания за безоблачни дни до свършека на света, просто защото тогава бих станал лицемер в собствените си …

Нататък ВЪЗХОДЪТ НА ПОГИБЕЛТА – III ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – III ГЛАВА

3. МОАВ И АМОН - УБИЙЦИТЕ НА ДУХОВНОТО ОБЩЕНИЕ С БОГА Вече разбрахме как се родиха Моав и Амон. Те станаха родоначалници на две богопротивни племена, които някога заставаха против Израил, а днес застават против Църквата на Господ Исус Христос. Искам да знаете, че когато говорим за духа на плътската похот, то в понятието “похот” …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – III ГЛАВА

СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

1. ПРОБЛЕМЪТ НА ЛОТ Неслучайно избирам личността на този човек като първи фокус на разсъжденията ми за империята Содом. Библията ни показва, че Лот беше племенник на Авраам. И когато Авраам излезе от Ур Халдейски, Лот го последва. Това сигурно би накарало мнозина да видят в Лот мъж, достоен за подражание. Но истината е, че …

Нататък СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – I ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛОТОВАТА ЖЕНА Братко мой, искам да знаеш, че Злото никога не спира да атакува онези човеци, които попаднат под властта му. Докато в човека има устои, които не са разрушени и паднали, то и до този момент дяволът ще работи против живота му. Заблуждават се онези, които си мислят, че дяволът ще …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – IV ГЛАВА

ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВРАТАТА НА ЛОТ Скъпи ми братко, както вече разбра от нещата, които прочете, тази книга е необикновена. А необикновеното в нея е това, че четящият придобива не просто знание от “Книгата Битие”, но онзи поглед на Исус, който ще му позволи да надникне в областите на Духа, за да види действителното състояние …

Нататък ЦЪРКВИТЕ НА ЛОТ – II ГЛАВА

ВЕТИЛ I – III ГЛАВА

3. ВТОРИЯТ ЛЪЧ НА АНГЕЛСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ (БОЖИЯТА МИЛОСТ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали в пълна степен осъзнаваш с какво благоволение днес ни дарява Господ, но със сигурност искам да ти кажа, че Хълмът Мория още повече просия в сърцето ми, след видението с Яков. Защото не би имало Яков, ако …

Нататък ВЕТИЛ I – III ГЛАВА