ЗА ЗАЩИТАТА ОТ КОРОНАВИРУСА И ПЛОДОВЕТЕ НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО

Мили и верни приятели на служение Мория! Аз няма да престана да се моля на Господ Исус Христос за всеки от вас, в когото гори и пребъдва Словото на Божия Пророчески Дух. Същевременно зная, че ако Всевишният пази людете на Завета Си, то именно живите Божии думи в сърцата им са Съвършеният им Щит и …

Нататък ЗА ЗАЩИТАТА ОТ КОРОНАВИРУСА И ПЛОДОВЕТЕ НА УМИЛОСТИВЕНИЕТО

ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_4

4. СМИРЕНИЕТО НА ДАВИД Към всички духовни качества, които притежаваше Давид, трябва да прибавим и Смирението. Той се беше научил на такова покорство спрямо Божията Воля, щото във всичките си пътища поставяше Господ пред себе си. Давид не винаги можеше да разбере защо Бог реагира по един начин, когато той очаква друг. Но именно в …

Нататък ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – II ГЛАВА_4

В ИМЕТО НА ОТЦА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЯТА СЪС СТЪЛБИТЕ НА ХЪЛМА СИОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Най-голямата трагедия на този свят е тази, че той лежи в лукавия. Дяволът е тъмният княз, който управлява света със собственото си безумие и проклето коварство. Силен в съблазните и изкушенията, Сатана владее духовно над всички непросветени човеци, които веднъж вече е …

Нататък В ИМЕТО НА ОТЦА – II ГЛАВА

ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА II – II ГЛАВА

2. ПОРТАТА НА СМИРЕНИЕТО Трябва да ти кажа, скъпи ми братко, че колкото и прекрасна и ефирна да изглеждаше Небесната Дъга и Господ всред нея, то след като Исус ме поведе, стана така, че двамата с Него напуснахме присъствието на Дъгата. Понеже Исус премина през Портата на Смирението, като слизаше надолу, а след Него и …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА II – II ГЛАВА

БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

2. БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има скръб, която най-много да просълзява сърцето ми и да пълни със стенание молитвите ми, то това е скръбта от тоталното безсмислие, на което са предали живота си човеците от този свят. Лишени от Разума да проумеят, че са само пътници към …

Нататък БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – II ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ДВЕТЕ ОВЦЕ И ГОСПОДНОТО НАМЕТАЛО Стоях на една поляна, където видях две овце. Те пасяха тревата по поляната. Едната беше покрита с черно руно, а другата - с бяло руно. Внезапно иззад хълма над поляната се появи Господ Исус Христос, а малко след това зад Него се появи и дяволът. Моят Господ …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – IX ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ ПРЕЗ ДЪНОТО ДО ВЪРХА Братко мой! Верни и скъпи ми приятелю! Аз зная, че Божието Слово няма да се осуети, но скоро ще се осуетят онези, които всякога се опитват да възпрепятстват Божиите думи. Защото днес е времето, когато смирените и кротките са станали обект на присмех и презрение. Защото никой не харесва …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – V ГЛАВА

5. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СМИРЕНИЕ” (Видение за Любовта, която не се гордее и превъзнася) Братко мой! Верни ми приятелю! Започваш ли да разбираш какви са неизразимите думи на Божията Любов? Започваш ли да проумяваш, че тези думи са самият Живот на Божия Огън? Казвам ти Истината в Исус, че за последните десет години на моето служение …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – V ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И СЕВЕРНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Първият лъч от Мисията Ми е с образа на вол, и чрез него се влиза през северните Порти на Небесния Ерусалим! Портите на Рувим, Юда и Левий, които са Смирението, Славословието и Съгласието! С тези Порти Аз благовестявам на сиромасите!” Скъпи ми братко! …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – III ГЛАВА