ГОСПОДНАТА ГОДИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПЪРВИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И СЕВЕРНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Първият лъч от Мисията Ми е с образа на вол, и чрез него се влиза през северните Порти на Небесния Ерусалим! Портите на Рувим, Юда и Левий, които са Смирението, Славословието и Съгласието! С тези Порти Аз благовестявам на сиромасите!” Скъпи ми братко! …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – III ГЛАВА