ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Завършва една трудна и твърде изнурителна за мен година. Година в която Господ Исус Христос благоволи да ми даде най-дълбоките и най-освобождаващи пророчески видения. Година, която дяволът ще помни повече от много други години в тъмното си битие. И най-вече – година, в която Исус ми …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – НАЧАЛО

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

4. СВЯТОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ Усещаш ли дъха на Скритата Манна, братко мой? Усещаш ли онази превелика радост и надежда, че Господ ни е избрал, за да бъдем украшения на Славата Му и избрани скъпоценности на Небесния Ерусалим? Ето, с искреност свидетелствам на сърцето ти, че тази последна …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз зная, че Божиите чеда с нетърпение са очаквали продължението на пророческите видения, свързани с Мъдростта на Агур. И като са принасяли своите молитви за благоуспяването на пророческото слово, са укрепвали сърцата си в трите скъпоценни камъка, които Отец даде на всички нас в голямата Си …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – НАЧАЛО

МЪДРОСТТА НА АГУР I – II ГЛАВА

2. СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Дължа на теб и на всичките Божии чеда тези начални и обяснителни думи, с които да те въведа в същината на пророческите видения от моя Господ и Бог. Когато чуят за скъпоценен камък, повечето хора си представят някой диамант или рубин, който богати човеци …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ ДОМ НА АГУР Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ Исус с всичката ревност на сърцето си. Аз се моля върху Божиите чеда да слезе всичката Светлина и Любов на Бога. За да разберат, че е останало много малко време. Толкова малко, щото всеки ден вече …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – I ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР I – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото по-усилни стават последните дни пред сърцата на Божиите чеда, толкова по-сигурно е за всички нас, че Господ Исус Христос ще дойде много скоро, за да вземе Невястата Си. Преди близо две хиляди години Той заяви чрез Апостола и пророка Си Йоан, като каза: “Ето, …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – НАЧАЛО