АВАДОН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БЕЗДНАТА НА АВАДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Твърде възможно е да усетиш силен вятър на гонение против сърцето си след прочита на книгата дотук. Но ти знай, че в нея слугата Господен се възправя против реален и жесток противник, който е силен да мами и помрачава голяма част от човечеството на …

Нататък АВАДОН – III ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ВЕЛИКАТА ТАЙНА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само на Бог Отец, Господ Исус и Святият Дух са явни всичката почуда, трепет и благоговение, които изпълниха сърцето ми от видението, което преживях. Не намирам думи, а колко по-малко изречения, с които да изкажа безпределното си възхищение и преклонение …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – III ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ГОРДОСТТА И ПРЕВЪЗНАСЯНЕТО НА ДЕННИЦА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия подробностите от това разтърсващо видение, аз искам да освободиш ума и сърцето си за присъствието на Святия Дух. Нека Духът на Истината да те изпълни и покрие съвършено, за да бъдеш опазен от евентуалните отмъщения и провокации …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – II ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – I ГЛАВА

1. НОВИТЕ ГЛЪТКИ ОТ ЗЛАТНАТА СТОМНА СЪС СКРИТАТА МАННА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имайки опита от общуването с моя Господ, както и от проумяването на стотици видения, които Той ми даваше през годините, аз забелязах, че рано или късно пред сърцата на всички ни се появява една граница на неизвестността. Колкото и да …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – I ГЛАВА

ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Острият Меч на Божия Пророчески Дух продължава да стои забит в сърцето на Вавилонската блудница и Бог няма да го отдръпне в ръката Си, докато не въздаде на нечестивите за всичките им нечестиви думи. И докато не ги накаже за всичките нечестиви дела, които са вършили …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – НАЧАЛО

ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО ЗА ДЕНЯ, ЧАСА И МИГА ГОСПОДЕН (БОЖЕСТВЕНО ОТКРОВЕНИЕ ОТ СКРИТАТА МАННА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия най-скъпоценното видение в тази книга, аз искам мислено да ме последваш в едно прекрасно изживяване, което ще бъде дар за всичките човеци, които се намират в Ковчега на Последния Ной. Какво е …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – IV ГЛАВА

ДНИТЕ НА НОЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЛОЧИТЕ НА ЗАВЕТА, ААРОНОВИЯ ЖЕЗЪЛ И ЗЛАТНАТА СТОМНА СЪС СКРИТАТА МАННА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има Небесни послания, които могат да бъдат разбрани само след лично натрупан духовен опит. Ние често се опитваме да игнорираме опита, като нещо незначително, което не винаги е необходимо за нашето разбиране. Но сега ти …

Нататък ДНИТЕ НА НОЯ – II ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БЯЛОТО КАМЪЧЕ И СКРИТАТА МАННА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След няколко минути ти ще затвориш и последната страница на тази пророческа книга. И ми се иска да вярвам, че написаното в нея непременно ще се превърне в Свят Дух за теб. Дух, с Който да изпълниш и обгърнеш сърцето си, …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – IV ГЛАВА

ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДЪРВОТО НА ЖИВОТА И ГОСПОДНАТА ГОДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога през всичките години на слугуването Ми пред Него Исус не беше давал на сърцето ми толкова мащабно и Свято видение, каквото е видението с битката в небесните места между четирите ветрища на дявола и Портите на Небесния Ерусалим. И …

Нататък ТАЙНИТЕ НА ЦАРСТВОТО – III ГЛАВА

РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РОДА НА ЕЛИАКИМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли мога да дам простор на всички неизказани думи, които изпълват духа и сърцето ми след видението, което Господ ми даде да преживея в Небесния Ерусалим. Тогава със сигурност тази пророческа книга би набъбнала от хваление и славословие към Отца, Сина и …

Нататък РОДЪТ НА ЕЛИАКИМ – III ГЛАВА