НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил...” (Лука 12:49) КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още с първите думи от продължението на тази пророческа книга аз искам да отдам всичкото си благодарение на Господ Исус Христос. За Неговата изобилна Милост и дълготърпение, с …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО