СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СЕНААРСКАТА ЗЕМЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз искам твоето сърце да тържествува и хвали Небесния Отец. Аз искам да престанат да те вълнуват всички други неща, освен Онзи, Който днес протяга ръката Си и те спасява. Защото кой е авторът на тази книга, та да те спаси? Или кой е слугата, …

Нататък СВЪРТАЛИЩЕТО НА МЕРЗОСТТА – I ГЛАВА

ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! От Името на Господа на Силите и според изричната Му заповед аз ти предавам думите на моя Бог и те моля да коленичиш пред Него. Моля те да паднеш по лице и с дух на смирение да приемеш Господните изобличения в тази книга. Защото Господ няма …

Нататък ОГЪНЯТ НА МОЛОХ – НАЧАЛО

НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО

“Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил...” (Лука 12:49) КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още с първите думи от продължението на тази пророческа книга аз искам да отдам всичкото си благодарение на Господ Исус Христос. За Неговата изобилна Милост и дълготърпение, с …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА II – НАЧАЛО