ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – II ГЛАВА

2. ПОРТАТА НА СЕБЕПРАВЕДНОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега ти разкрия нещата, които Господ показа на сърцето ми. Защото портите на смъртта наистина са с огромна власт и сила. И само човеци, които са се облекли с Духа на Господ и живеят в небесните места, могат да превъзмогнат над тези порти. Господ Исус …

Нататък ПОРТИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА I – II ГЛАВА

КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО ВЪРХУ НАСИТЕНИТЕ “Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете...” (Лука 6:25) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има дума, с която да опиша чувството си преди всяка нова пророческа книга, то тази дума е “глад”. Аз продължавам да съм гладен за всичките думи на моя Господ и …

Нататък КАК ЩЕ ИЗБЕГНЕТЕ ОТ ОСЪЖДАНЕТО В ПЪКЪЛА? – III ГЛАВА