НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

3. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “СЕБЕОБУЗДАНИЕ” (Видение за Любовта, която премълчава всичко) Братко мой! Верни ми приятелю! Преминавам към деветата от неизразимите думи на Божията Любов с ясното съзнание, че там, където пламти Огънят на Незлобието, непременно ще се разпали и Огънят на Себеобузданието. Другояче не би могло и да бъде. Затова нека да ти предам думите …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – III ГЛАВА

АРФАТА НА ДАВИД II – IV ГЛАВА

4. СТРУНАТА НА СЕБЕОБУЗДАНИЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега книгата ще продължи с четвъртата от Струните на Давидовата Арфа, след която, според изричната ми заповед от Господ, ще има кратка пауза преди останалите четири Струни. Причината напоследък Исус да “накъсва” книгите с пророчески видения, давани на сърцето ми, не е в моята липса …

Нататък АРФАТА НА ДАВИД II – IV ГЛАВА