ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЯТА НА ХРИСТОВАТА СВЯТОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз със сигурност не зная колко Божии човеци през тези две хиляди години християнство са станали наистина Жертви Господни, за да разрушат наложеното религиозно статукво от духа на Антихрист. Аз дори силно се съмнявам, че е имало толкова могъща вълна на Освещение, …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

4. СВЯТОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ Усещаш ли дъха на Скритата Манна, братко мой? Усещаш ли онази превелика радост и надежда, че Господ ни е избрал, за да бъдем украшения на Славата Му и избрани скъпоценности на Небесния Ерусалим? Ето, с искреност свидетелствам на сърцето ти, че тази последна …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2

ВТОРА ДУХОВНА СТЪПКА НА ЦЪРКВАТА-РУТ Църквата-Рут се умива, помазва и облича с дрехите на Святостта като излиза на гумното. Нека сега продължа с този най-важен духовен стандарт за пребъдване в Божията Воля. Когато Ноемин казва на Рут, че Вооз вее ечемика си на гумното и тя трябва да отиде при него, то Сам Бог дава …

Нататък ЦЪРКВАТА-РУТ – V ГЛАВА_2

ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КЛОНИТЕ НА ДЪРВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се виденията в тази пророческа книга да те накарат още повече да се влюбиш в Исус. Защото именно Той е нашият Вечен дял от Дървото на Живота. Оня, който е имал изобилие от Присъствието Му на земята, ще има изобилие от Присъствието …

Нататък ВЕЧНИЯТ ДЯЛ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 8 ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗНАМЕТО НА ХРАМА Братко мой! Верни ми приятелю! С дълбоко и прекрасно удовлетворение в сърцето си аз продължавам да следвам моя Господ в последния Му Храм на Хълма Мория. И нито яростта на дявола, нито болезнените стрели от моите неприятели не могат да потъмнят светлостта на сърцето ми, дошла от изобилното докосване …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ ХРАМ НА ХЪЛМА МОРИЯ II – 8 ГЛАВА