КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

4. ТАЙНИТЕ НА ГРАБВАНЕТО “Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния…” [ (1 Коринтяни 15:47-49)] Ето една тема, върху …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – IV ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

3. ЙОРДАН ИЛИ ЗА ПЪЛНОТО ОБРЪЩАНЕ “Освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; защото Аз съм Бог, и няма друг…” (Исайя 45:21-22) Ето, че пристъпвам към последния етап преди Грабването ни от Господ Исус Христос. Ние трябва да “погледнем” към Бога и да бъдем спасени и …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ И СИЛАТА НА ИЛИЯ “Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен…” (Малахия 4:5) В цялата втора глава разгледах служението на Йоан Кръстител, през погледа в съвременните духовни реалности. Сега ще навляза в още по-голяма пълнота по темата. Откровението, което получихме за служението на Йоан, ще …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – III ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

2. “ПРАВИ ПРАВЕТЕ ПЪТЕКИТЕ НА ГОСПОДА!” “Глас на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав друм за нашия Бог…” (Исайя 40:3) Колко вдъхновяващо е мотото, с което си послужих! Днес мнозина отварят Библията и го четат, много често така, както биха чели рецепта за кекс. Но замисляме ли …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – II ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

1. КЪСНИЯТ ДЪЖД И КОВЧЕГА НА НОЙ Всички ние сме особено поколение, което живее в особено време. Наближава да се яви Денят на онази Господна Слава, за която говориха Божиите пророци и Апостоли. Някога Исус се обърна към учениците Си и каза:“Блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

ПЪРВА ЧАСТ: ДУХЪТ И СИЛАТА НА ПРОРОК ИЛИЯ НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Със сигурност мога да кажа, че в очакването на нещо желателно и скъпо в най-голяма степен проличават духовните качества на личността. Не е лесно да очакваш. Не е лесно да фокусираш надеждата си в едно очакване, когато нямаш точна дата, ден и час, …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО I – НАЧАЛО

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА

7. СПАСЕНИ В РЕКИТЕ ОТ ЖИВА ВОДА “Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, гдето отиват реките, там те непрестанно отиват…” (Еклесиаст 1:7) Много обичам този стих, защото в него има съвършена надежда. Зная, че по естеството си тази книга е по-различна от всички останали, които сте чели. …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VIII ГЛАВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ето, че след малко ще затворите последната страница на тази книга. Моята надежда за всички, запознали се с нейното съдържание, е да бъдат свободни. Някога запитали един християнин:“Какъв е смисълът на твоята вяра?”А той се усмихнал, вдигнал очи към Небето и отговорил:“Как какъв? Ами че вярата в Смисъла!”Животът в лъжа е съществуване без смисъл, …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VIII ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VI ГЛАВА

НАДЕЖДАТА В ИСУС - УПОВАНИЕ В ИСТИНАТА Постигали ли сте нещо с Истина?Чудесно е, когато човек започне да се наслаждава на победите на Истината. Главният фактор за успешно общение със Святия Дух е надеждата. Пред нея винаги стоят бариери и провокации, които се стремят да я задушат. Първоначалната изолация, която повярвалият в Исус чувства навсякъде, …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VI ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – V ГЛАВА

ВЯРАТА В ИСУС - КЛЮЧ И ДОСТЪП ДО ИСТИНАТА Да повярваме в Исус - това значи да осъзнаем колко много е липсвала Истина в живота ни. А тя е била навсякъде около нас. Само че ние никога не сме я забелязвали. Няма нищо в творението, както в духовното, така и в материалното измерение, което да …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – V ГЛАВА