МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – II ГЛАВА

2. ПЕТИМАТА В ЕДНАТА КЪЩА Братко мой! Аз бих желал Исус да е толкова явен в живота на всеки, колкото явен беше за мен във видението от началото на тази книга. Защото едва ли има нещо по-прекрасно от това - да знаеш, че Мирът в сърцето ти свързва Исус, вътре в теб, с Исус, Който …

Нататък МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – II ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С РАЗУМА НА ПОСВЕТЕНИТЕ ДЕВИЦИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега моля Господ Исус Христос да ти потвърди, че върху сърцето ми, главата ми и гърдите ми дяволът стовари всичката си възможна ярост и злоба заради видението, което получих и записах по-горе. Защото това видение е не само изобличително. В своя дълбок …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – V ГЛАВА

ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ ПРЪСТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има едно огромно изпитание върху сърцата на всичките Божии чеда и те трябва да платят скъпа цена, за да го издържат и преминат неповредени през този сатанински свят. Това изпитание е свързано с нашето скриване в Божието Присъствие и с постоянно нарастващия …

Нататък ЕТО, МЛАДОЖЕНЕЦЪТ ИДЕ! – IV ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЯСНО ОЧЕРТАНИЯ ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има пророчески книги, за които в пълна степен важат изключителните стихове, изречени от пророк Захария: “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на Силите…” (Захария 4:6)  Ето така, прегърнал Духа на моя Господ и Бог, аз успях да …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – II ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА “Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на земята!” Братко мой! Верни ми приятелю! Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят. Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията си, четвърти – с късмета си. Но …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩОТО СМИРЕНИЕ “Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на земята!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има върховно изпитание за нашата вяра в Бога, което ще действа постоянно в живота ни, то това изпитание е равносилно на долното съждение: В нас да умре всичко човешко, за да оживее …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА МОЛИТВА “Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!” Братко мой! Колкото и да растем в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос, ние всякога оставаме Негови деца. Тъй щото собственият ни растеж не е нищо друго, освен една поредица от мигове на проглеждане. Ние проглеждаме за …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО НА ГАЛИЛЕЙСКИЯ ХЪЛМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има много прекрасни и чудни откровения от Господ, които получих през годините от Него. Но сега ти казвам, че ако в една съкровищница аметистът, смарагдът, опалът и сапфирът заслужават съзерцание, то диамантът заслужава безпределно възхищение. Защото последният е цар на всичките скъпоценни камъни. И …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – I ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само за моя Господ Исус Христос е явна всичката страшна агония и чудовищен натиск, които преживях и продължавам да преживявам от отмъщенията на Сатана. Само Той може да потвърди на Своите Верни през какво злострадание преминава пророкът Му, за да може последните Му Святи книги да …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – НАЧАЛО

ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА

6. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия последния от Вечните Празници в Небесния Ерусалим, аз искам да ти кажа, че за мен това последно видение е равносилно на най-чудесната привилегия, която някога съм имал от моя Господ Исус Христос. Привилегия, на която посветих живота си и всичкото си изнуряване …

Нататък ЕРУСАЛИМ – ГРАДЪТ НА НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ – VI ГЛАВА