ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОЧИСТВАНЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ СВЯТИЯ ДУХ) Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко години сърцето ми е копнеело именно за такава опитност от Бога? Защото ние всички често се сблъскваме с решетките на не една и две килии, в които стенат пленниците на дявола. И като започнем да дърпаме решетките …

Нататък ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – I ГЛАВА

1. “И ВИДЯХ ПРЕСТОЛИ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Твърде Свята и неизразима Светлина е обгърнала сърцето ми, за да мога лесно да подредя думите си и изявя мислите си. Дълбоко в духа ми Господ е излял Скритата Си Манна и тя могъщо преобразява способността ми да виждам с Вяра всички божествени тайни оттатък …

Нататък БЛЯСЪКЪТ НА УРИМА И ТУМИМА – I ГЛАВА

ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

2. ЗАПУСТЯВАНЕТО НА ХРАМА (ИЛИ ЗА ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ) Знаеш ли, братко мой, че няма нищо по-ужасно и печално от това - един дом да бъде оставен на запустение? А когато този дом е привидно Святият Божий Храм, то тогава последиците за онези, които стоят в него, ще бъдат катастрофални. Има една страшна измама, която …

Нататък ЛИСИЦИТЕ В РАЗВАЛИНИТЕ – II ГЛАВА

ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – VIII ГЛАВА

8. МОЛИТВАТА НА БОЖИЯ ЧОВЕК МОИСЕЙ След последните Си думи Исус хвана духа ми и ме понесе нагоре. Тогава, за кой ли път, се озовах пред златния светилник, където бяха свидетелите на Бог Йеова. Този път те изглеждаха различно за очите ми. Виждах две млади маслинени клончета, точно така, както ги е видял и пророк …

Нататък ДА ОТВОРИШ ЗЕМЯТА ПОД КОРЕЙ – VIII ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – I ГЛАВА

1. “ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ” Скъпи ми братко! Аз съм сигурен, че през живота си ти многократно си имал причини да плачеш, тоест, нещо те е предизвиквало, така че сълзите да рукнат от очите ти. В повечето случаи това е било болката за душата и сърцето ти, дошла от неразбирането на другите към теб, или пък …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – I ГЛАВА

ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! По Волята на Господ Исус Христос в ръката ти е попаднала книга, която ще даде пророчески взор на сърцето ти. Този взор е жизнено важен за всеки един от нас. За всеки, който е повярвал в Името на Исус Христос от Назарет. Може би досега си прочел много книги. …

Нататък ОБЛАКЪТ НАД СИОНОВАТА ДЪЩЕРЯ – НАЧАЛО

ЛИЧНАТА ПОЛЗА И ОБЩАТА ЗАГУБА – I ГЛАВА

1. ТАЛАНТЪТ ИЛИ ЗА СЪДБАТА НА СВЯТИЯ ДУХ В ТВОЯ ЖИВОТ Братко мой, досега ти може да си прочел много книги. А и книгите са затова, за да се четат. Но виждаш ли, от преживяването, което получих с виденията на Исус, смея да твърдя, че думата “книга” е най-често словесен заместител, който отдавна се е …

Нататък ЛИЧНАТА ПОЛЗА И ОБЩАТА ЗАГУБА – I ГЛАВА

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СКРИТАТА МАННА И УТРОБАТА НА БОЖИЯ ПРОРОЧЕСКИ ДУХ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След толкова много написани пророчески книги с Христовото водителство, аз отново съм на път да прогледна. И не просто да прогледна, но да призная за сетен път, че при всяка среща с Исус съм като слепец, който получава …

Нататък БЛАГОСЛОВЕНИЕТО АМИНАДАВ – II ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VII ГЛАВА

7. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕПОКЛАТИМОСТ “Който прави това няма да се поклати до века...” (Псалом 15:5) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до последното видение, свързано с последния от Гроздовете в Господния Шатър. Гроздът на Непоклатимостта. Но преди да ти разкрия всичко, дадено ми от Исус, аз искам да споделя с теб, че …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VII ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – V ГЛАВА

5. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ЩЕДРОСТ “Който не дава парите си с лихва...” (Псалом 15:5) Братко мой! Верни ми приятелю! Има много мръсни думи в човешкото битие. Думи, родени от желанието на земния човек да стане още по-земен. Думи, родени от естествената страст и похот на къртици, които ровят в пръстта, за да заграбят колкото е …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – V ГЛАВА