СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА ХУЛЕНИТЕ И ГОНЕНИТЕ “Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене...” (Матея 5:10-12) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През последните две години Исус постави стълба пред сърцето ми. И аз започнах …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VIII ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА МИРОТВОРЦИТЕ “Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чеда...” (Матея 5:9) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека сега продължа с виденията в тази необикновена книга. Защото в седмото блаженство, свързано с мира, наистина има една удивителна изява на Божията Сила и пълнота. Затова нека ти разкрия и самото …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VII ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА ЧИСТИТЕ ПО СЪРЦЕ “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога...” (Матея 5:8) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някога видение от Бога те е оставяло без дъх. Да не знаеш какво да кажеш! Да не можеш да изразиш възхищението си, понеже думите ти са слаби. …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – VI ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА МИЛОСТИВИТЕ “Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост...” (Матея 5:7) Докато все така гледах сълзите в очите на Исус, Господ ми каза: “Сега нека да продължим нататък. Защото Сърцето на Моя Отец е дълбок и неизследим океан от тайни. И блажени са всички, които се докосват до бездната …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – V ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА ГЛАДУВАЩИТЕ И ЖАДУВАЩИТЕ ЗА ПРАВДАТА “Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят...” (Матея 5:6) Братко мой! Верни ми приятелю! Гладувал ли си някога за Правдата? Жадувал ли си за нея? Знаеш ли колко необятно неизмеримо е блаженството за гладните и жадните? Аз никак нямаше да …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – IV ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА КРОТКИТЕ “Блажени кротките, защото те ще наследят земята…” (Матея 5:5) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не просто вярвам, но зная, че словото на тази книга ще закрепи духовния ти човек и ще влее в сърцето ти от Собствената Вяра на Господ Исус. Защото Той е, Който заради предстоящата …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – III ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА СКЪРБЯЩИТЕ “Блажени скърбящите, защото те ще се утешат...” (Матея 5:4) Не след дълго пред погледа ми се разкри удивителна гледка. Аз виждах едни огромни водопади, под които бяха събрани човеци в бели дрехи. Развълнуваните води, които падаха над главите им, караха човеците в белите дрехи да се смеят и да …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – II ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БЛАЖЕНСТВОТО НА НИЩИТЕ ПО ДУХ “Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство...” (Матея 5:3) И така, братко мой, приготви сърцето си за прекрасните видения, които Господ Исус разкри пред сърцето ми. Защото Божията Благодат ме извиси до самия Господен Хълм Сион, гдето по северните му страни се извисяваше Небесният Ерусалим. …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – I ГЛАВА

СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! В продължение на много години аз съм вярвал в сърцето си и простирал ръцете си към виденията в тази книга. Но те винаги се отместваха по-напред и преди тях Господ ми даваше други видения. Тогава разбирах, че не просто не е дошло времето, за да видя …

Нататък СВЕТЛИНИТЕ НА СИОН – НАЧАЛО