СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

6. ПЪРВИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА МЛАДОЖЕНЕЦА “Блажени тези, които са призвани на Сватбената Вечеря на Агнето...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Натискът върху духа ми и яростните дяволски бури против тялото ми се превръщат за мен в най-категоричното доказателство, че краят не просто е наближил, но вече хлопа пред вратите на сърцата ни. …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – VI ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – V ГЛАВА

5. ЧЕТВЪРТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Никой от поканените няма да вкуси Вечерята Ми...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам дори да си помисля каква ще е сетнината на онези вярващи, които имат самочувствие на спасени, когато посещават църковни събрания, тотално отстъпили от Завета на Господ Исус Христос. Те вече фатално …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – V ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – IV ГЛАВА

4. ТРЕТИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Мога само да се прекланям и благоговея пред благодатните устни на моя Господ и Бог, които са същинският извор на Реката на Живота и най-пламенният Огън от Олтара на Бог Отец. Колко години тези …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – IV ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – III ГЛАВА

3. ВТОРИЯТ НАДПИС ВЪРХУ ПРЪСТЕНА НА НЕВЯСТАТА “Ето, стоя на вратата и хлопам...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дълбоко съм убеден, че предишното видение така е разтърсило сърцето ти, щото да си дадеш сметка колко отговорно и съдбоносно е пребъдването ни в Святия Дух. Защото Този Дух, останал с Църквата през последните две хиляди …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – III ГЛАВА

СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Верен в Благостта Си и Истинен в Милостта Си, че няма никога да ни остави, но ще ни подкрепя до самия край на стария свят, Господ Исус Христос отново проговори на сърцето ми. И преди още да бяха изтекли последните часове на най-благодатната година в живота …

Нататък СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ НА АГНЕТО – НАЧАЛО

СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – IV ГЛАВА

4. ИЗПИТЪТ НА СВАТБЕНАТА ВЕЧЕРЯ Ето, че настъпи мигът в тази книга, когато, вдъхновен от моя Господ, ще ти разкрия най-дълбоките откровения, които Исус ми даде за твоето сърце. Тези откровения бяха непосредствено свързани и с изявата на самите Небесни видения. Но преди да започна искам да подготвя сърцето ти със следващите няколко реда. Една …

Нататък СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ I – IV ГЛАВА