ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО ОТ ПЕРГАМЕНТОВИЯ СВИТЪК НА ПРОРОК ИСАЙЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Много години аз трябваше да превъзмогвам над една и съща съблазън, която на моменти се опитваше да смачка сърцето ми и да ме усъмни в Божията Съвършена справедливост. Тази съблазън се натрапваше в очите ми с привидната безнаказаност на нечестивите. Аз …

Нататък ВЕЧНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА ОГНЕНОТО ЕЗЕРО – IV ГЛАВА

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПРИСЪДА ВЪРХУ РОДА НА НЕЧЕСТИВИТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека никой никога да не излъже сърцето ти, че да бъдеш християнин е едва ли не най-обикновеното нещо на света. Защото за мнозина принадлежността към Христос се е превърнала в един вид традиционна мода. Тъй де, християнин съм! Да не …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам това пророческо слово да те намери дълбоко запечатан в Присъствията на Святия Дух, сиреч, като осветен, утвърден и полезен на Божието Дело човек. Казвам това, защото съм убеден, че след голямото пресяване от гонението и опресията Господ Исус Христос ще въздигне на Своя …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – НАЧАЛО

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С МЕЧА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ (Или за сетнината на нечестивите поклонници на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! Тази пророческа книга би останала непълна, ако по благоволението на моя Господ Исус Христос не ти разкрия и последното страшно видение, което ми беше дадено в Залата на Божия Яростен Гняв. В пророческите книги, …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО В ЗАЛАТА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Скъпи мой братко! Приятелю на сърцето ми! Няма да те питам дали знаеш какво значи съблазън, понеже всички ние сме виждали съблазни, не веднъж и дваж в живота си. Но аз непременно ще напомня на всички християни думите на Христос, с които Той ни предупреди в Евангелието: …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЪЛНОМОЩИЯТА, ДАДЕНИ НА ДЯВОЛА И така, скъпи мой братко, аз започвам да описвам видението, което лично за мен беше като падане на люспи от очите ми. Като проглеждане и проумяване на истини, за които съм бил сляп. Но какъв друг бих могъл да бъда, след като колурият за очите ми не е …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – II ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

1. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЯВОЛСКИТЕ ЗВЕЗДИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Преди да навляза в разтърсващите видения, дадени ми от моя Господ, аз искам да проумееш, че Любовта на Исус към нас е неизразимо по-голяма и по-дълбока, отколкото бихме могли да си помислим и представим. С тази Пламенна и Свята Любов Господ съкруши и …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вече зная в сърцето си, че стигнах върха на своето пророческо служение пред Господ Исус Христос. Зная също, че след книгата за “Тъмната сянка на човекоубиеца” мнозина ще решат в сърцата си, че това е краят на писането за Божия пророк. Всъщност – едно такова заключение …

Нататък СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО