НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

4. НЕИЗРАЗИМАТА ДУМА “РАДОСТ” (Видение за Любовта, която не се радва на неправдата, а се радва заедно с Истината) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз сега се моля на моя Господ Огънят Му от тази пророческа книга да извърши съдба в сърцето ти. Съдба, която да те издигне високо. Съдба, която да те постави далече …

Нататък НЕБЕСНИЯТ ЕЗИК НА ЛЮБОВТА III – IV ГЛАВА

ГОСПОДНАТА ГОДИНА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЧЕТВЪРТИЯ ГОСПОДЕН ЛЪЧ И ЗАПАДНИТЕ ПОРТИ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ “Четвъртият лъч от Мисията Ми е с Образа на Човешки Син, и с него се влиза през западните Порти на Небесния Ерусалим. Портите на Нефталим, Гад и Асир, които са Борбата, Щастието и Радостта. С тези Порти Аз освобождавам угнетените!” Скъпи ми братко! …

Нататък ГОСПОДНАТА ГОДИНА – VI ГЛАВА