ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1

1. ПЪТЕКАТА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Готов ли си да бъдеш преобразен? Готов ли си да оставиш всичко старо само миг преди грабването, само миг преди свършека? Готов ли си да обичаш Вечния Пастир повече от всичко друго? Ето, казвам ти с цялата искреност на сърцето си, че нищо друго вече няма …

Нататък ПАСТИР МОЙ I – III ГЛАВА_1